Deuteronomy 30:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5749 [e]ha-‘î-ḏō-ṯîהַעִידֹ֨תִיI callVerb
  ḇā-ḵemבָכֶ֣םinPrep
3117 [e]hay-yō-wmהַיּוֹם֮to record this dayNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8064 [e]haš-šā-ma-yimהַשָּׁמַ֣יִםheavenNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָרֶץ֒earth youNoun
2416 [e]ha-ḥay-yîmהַחַיִּ֤יםlifeAdj
4194 [e]wə-ham-mā-weṯוְהַמָּ֙וֶת֙and deathNoun
5414 [e]nā-ṯat-tîנָתַ֣תִּיI have setVerb
6440 [e]lə-p̄ā-ne-ḵā,לְפָנֶ֔יךָbeforeNoun
1293 [e]hab-bə-rā-ḵāhהַבְּרָכָ֖הblessingNoun
7045 [e]wə-haq-qə-lā-lāh;וְהַקְּלָלָ֑הand cursingNoun
977 [e]ū-ḇā-ḥar-tāוּבָֽחַרְתָּ֙therefore chooseVerb
2416 [e]ba-ḥay-yîm,בַּֽחַיִּ֔יםlifeAdj
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֥עַןto the end thatSubst
2421 [e]tiḥ-yehתִּחְיֶ֖הmay liveVerb
859 [e]’at-tāhאַתָּ֥הboth youPro
2233 [e]wə-zar-‘e-ḵā.וְזַרְעֶֽךָ׃and your offspringNoun
Hebrew Texts
דברים 30:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַעִידֹ֨תִי בָכֶ֣ם הַיֹּום֮ אֶת־הַשָּׁמַ֣יִם וְאֶת־הָאָרֶץ֒ הַחַיִּ֤ים וְהַמָּ֙וֶת֙ נָתַ֣תִּי לְפָנֶ֔יךָ הַבְּרָכָ֖ה וְהַקְּלָלָ֑ה וּבָֽחַרְתָּ֙ בַּֽחַיִּ֔ים לְמַ֥עַן תִּחְיֶ֖ה אַתָּ֥ה וְזַרְעֶֽךָ׃

דברים 30:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
העידתי בכם היום את־השמים ואת־הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך׃

Links
Deuteronomy 30:19Deuteronomy 30:19 Text AnalysisDeuteronomy 30:19 InterlinearDeuteronomy 30:19 MultilingualDeuteronomy 30:19 TSKDeuteronomy 30:19 Cross ReferencesDeuteronomy 30:19 Bible HubDeuteronomy 30:19 Biblia ParalelaDeuteronomy 30:19 Chinese BibleDeuteronomy 30:19 French BibleDeuteronomy 30:19 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 30:18
Top of Page
Top of Page