Deuteronomy 32:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4672 [e]yim-ṣā-’ê-hūיִמְצָאֵ֙הוּ֙He foundVerb
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֣רֶץland himNoun
4057 [e]miḏ-bār,מִדְבָּ֔רin a wildernessNoun
8414 [e]ū-ḇə-ṯō-hūוּבְתֹ֖הוּand in the wasteNoun
3214 [e]yə-lêlיְלֵ֣לhowlingNoun
3452 [e]yə-ši-mōn;יְשִׁמֹ֑ןwildernessNoun
5437 [e]yə-sō-ḇə-ḇen-hūיְסֹֽבְבֶ֙נְהוּ֙he led him aboutVerb
995 [e]yə-ḇō-wn-nê-hū,יְב֣וֹנְנֵ֔הוּhe instructed himVerb
5341 [e]yiṣ-ṣə-ren-hūיִצְּרֶ֖נְהוּhe kept himVerb
380 [e]kə-’î-šō-wnכְּאִישׁ֥וֹןas the appleNoun
5869 [e]‘ê-nōw.עֵינֽוֹ׃of his eyeNoun
Hebrew Texts
דברים 32:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יִמְצָאֵ֙הוּ֙ בְּאֶ֣רֶץ מִדְבָּ֔ר וּבְתֹ֖הוּ יְלֵ֣ל יְשִׁמֹ֑ן יְסֹֽבְבֶ֙נְהוּ֙ יְבֹ֣ונְנֵ֔הוּ יִצְּרֶ֖נְהוּ כְּאִישֹׁ֥ון עֵינֹֽו׃

דברים 32:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ימצאהו בארץ מדבר ובתהו ילל ישמן יסבבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו׃

Links
Deuteronomy 32:10Deuteronomy 32:10 Text AnalysisDeuteronomy 32:10 InterlinearDeuteronomy 32:10 MultilingualDeuteronomy 32:10 TSKDeuteronomy 32:10 Cross ReferencesDeuteronomy 32:10 Bible HubDeuteronomy 32:10 Biblia ParalelaDeuteronomy 32:10 Chinese BibleDeuteronomy 32:10 French BibleDeuteronomy 32:10 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 32:9
Top of Page
Top of Page