Deuteronomy 6:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8150 [e]wə-šin-nan-tāmוְשִׁנַּנְתָּ֣םAnd you shall teach them diligentlyVerb
1121 [e]lə-ḇā-ne-ḵā,לְבָנֶ֔יךָto your sonsNoun
1696 [e]wə-ḏib-bar-tāוְדִבַּרְתָּ֖and shall talkVerb
  bām;בָּ֑םinPrep
3427 [e]bə-šiḇ-tə-ḵāבְּשִׁבְתְּךָ֤of them when you sitVerb
1004 [e]bə-ḇê-ṯe-ḵāבְּבֵיתֶ֙ךָ֙in your houseNoun
1980 [e]ū-ḇə-leḵ-tə-ḵāוּבְלֶכְתְּךָ֣when you walkVerb
1870 [e]ḇad-de-reḵ,בַדֶּ֔רֶךְby the wayNoun
7901 [e]ū-ḇə-šā-ḵə-bə-ḵāוּֽבְשָׁכְבְּךָ֖when you lie downVerb
6965 [e]ū-ḇə-qū-me-ḵā.וּבְקוּמֶֽךָ׃when you rise upVerb
Hebrew Texts
דברים 6:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשִׁנַּנְתָּ֣ם לְבָנֶ֔יךָ וְדִבַּרְתָּ֖ בָּ֑ם בְּשִׁבְתְּךָ֤ בְּבֵיתֶ֙ךָ֙ וּבְלֶכְתְּךָ֣ בַדֶּ֔רֶךְ וּֽבְשָׁכְבְּךָ֖ וּבְקוּמֶֽךָ׃

דברים 6:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך׃

Links
Deuteronomy 6:7Deuteronomy 6:7 Text AnalysisDeuteronomy 6:7 InterlinearDeuteronomy 6:7 MultilingualDeuteronomy 6:7 TSKDeuteronomy 6:7 Cross ReferencesDeuteronomy 6:7 Bible HubDeuteronomy 6:7 Biblia ParalelaDeuteronomy 6:7 Chinese BibleDeuteronomy 6:7 French BibleDeuteronomy 6:7 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 6:6
Top of Page
Top of Page