Esther 2:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]bay-yā-mîmבַּיָּמִ֣יםdaysNoun
1992 [e]hā-hêm,הָהֵ֔םIn thosePro
4782 [e]ū-mā-rə-do-ḵayוּמָרְדֳּכַ֖יand while MordecaiNoun
3427 [e]yō-šêḇיֹשֵׁ֣בsatVerb
8179 [e]bə-ša-‘ar-בְּשַֽׁעַר־gateNoun
4428 [e]ham-me-leḵ;הַמֶּ֑לֶךְof the kingNoun
7107 [e]qā-ṣap̄קָצַף֩were angryVerb
904 [e]biḡ-ṯānבִּגְתָ֨ןBigthanNoun
8657 [e]wā-ṯe-rešוָתֶ֜רֶשׁand TereshNoun
8147 [e]šə-nê-שְׁנֵֽי־twoNoun
5631 [e]sā-rî-sêסָרִיסֵ֤יchamberlainsNoun
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֙לֶךְ֙of the kingNoun
8104 [e]miš-šō-mə-rêמִשֹּׁמְרֵ֣יfrom those who guardedVerb
5592 [e]has-sap̄,הַסַּ֔ףthe doorNoun
1245 [e]way-ḇaq-šūוַיְבַקְשׁוּ֙and soughtVerb
7971 [e]liš-lō-aḥלִשְׁלֹ֣חַto layVerb
3027 [e]yāḏ,יָ֔דhandNoun
4428 [e]bam-me-leḵבַּמֶּ֖לֶךְon KingNoun
325 [e]’ă-ḥaš-wê-rōš.אֲחַשְׁוֵֽרֹשׁ׃AhasuerusNoun
Hebrew Texts
אסתר 2:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֔ם וּמָרְדֳּכַ֖י יֹשֵׁ֣ב בְּשַֽׁעַר־הַמֶּ֑לֶךְ קָצַף֩ בִּגְתָ֨ן וָתֶ֜רֶשׁ שְׁנֵֽי־סָרִיסֵ֤י הַמֶּ֙לֶךְ֙ מִשֹּׁמְרֵ֣י הַסַּ֔ף וַיְבַקְשׁוּ֙ לִשְׁלֹ֣חַ יָ֔ד בַּמֶּ֖לֶךְ אֲחַשְׁוֵֽרֹשׁ׃

אסתר 2:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בימים ההם ומרדכי ישב בשער־המלך קצף בגתן ותרש שני־סריסי המלך משמרי הסף ויבקשו לשלח יד במלך אחשורש׃

Links
Esther 2:21Esther 2:21 Text AnalysisEsther 2:21 InterlinearEsther 2:21 MultilingualEsther 2:21 TSKEsther 2:21 Cross ReferencesEsther 2:21 Bible HubEsther 2:21 Biblia ParalelaEsther 2:21 Chinese BibleEsther 2:21 French BibleEsther 2:21 German Bible

Bible Hub
Esther 2:20
Top of Page
Top of Page