Esther 2:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6485 [e]wə-yap̄-qêḏוְיַפְקֵ֨דAnd appointVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֣לֶךְlet the kingNoun
6496 [e]pə-qî-ḏîmפְּקִידִים֮officersNoun
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־in allNoun
4082 [e]mə-ḏî-nō-wṯמְדִינ֣וֹתthe provincesNoun
4438 [e]mal-ḵū-ṯōwמַלְכוּתוֹ֒of his kingdomNoun
6908 [e]wə-yiq-bə-ṣūוְיִקְבְּצ֣וּthat they may gather togetherVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5291 [e]na-‘ă-rāh-נַעֲרָֽה־youngNoun
1330 [e]ḇə-ṯū-lāhבְ֠תוּלָהthe virginsNoun
2896 [e]ṭō-w-ḇaṯטוֹבַ֨תfairAdj
4758 [e]mar-’ehמַרְאֶ֜ה.. .. ..Noun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
7800 [e]šū-šanשׁוּשַׁ֤ןShushanNoun
1002 [e]hab-bî-rāhהַבִּירָה֙the palaceNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתthe haremNoun
802 [e]han-nā-šîm,הַנָּשִׁ֔יםof the womenNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3027 [e]yaḏיַ֥דthe custodyNoun
1896 [e]hê-ḡeהֵגֶ֛אof HegeNoun
5631 [e]sə-rîsסְרִ֥יסchamberlainNoun
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֖לֶךְof the kingNoun
8104 [e]šō-mêrשֹׁמֵ֣רkeeperVerb
802 [e]han-nā-šîm;הַנָּשִׁ֑יםof the womenNoun
5414 [e]wə-nā-ṯō-wnוְנָת֖וֹןand be givenVerb
8562 [e]tam-rū-qê-hen.תַּמְרוּקֵיהֶֽן׃let their things for purificationNoun
Hebrew Texts
אסתר 2:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיַפְקֵ֨ד הַמֶּ֣לֶךְ פְּקִידִים֮ בְּכָל־מְדִינֹ֣ות מַלְכוּתֹו֒ וְיִקְבְּצ֣וּ אֶת־כָּל־נַעֲרָֽה־בְ֠תוּלָה טֹובַ֨ת מַרְאֶ֜ה אֶל־שׁוּשַׁ֤ן הַבִּירָה֙ אֶל־בֵּ֣ית הַנָּשִׁ֔ים אֶל־יַ֥ד הֵגֶ֛א סְרִ֥יס הַמֶּ֖לֶךְ שֹׁמֵ֣ר הַנָּשִׁ֑ים וְנָתֹ֖ון תַּמְרוּקֵיהֶֽן׃

אסתר 2:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויפקד המלך פקידים בכל־מדינות מלכותו ויקבצו את־כל־נערה־בתולה טובת מראה אל־שושן הבירה אל־בית הנשים אל־יד הגא סריס המלך שמר הנשים ונתון תמרוקיהן׃

Links
Esther 2:3Esther 2:3 Text AnalysisEsther 2:3 InterlinearEsther 2:3 MultilingualEsther 2:3 TSKEsther 2:3 Cross ReferencesEsther 2:3 Bible HubEsther 2:3 Biblia ParalelaEsther 2:3 Chinese BibleEsther 2:3 French BibleEsther 2:3 German Bible

Bible Hub
Esther 2:2
Top of Page
Top of Page