Esther 3:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7323 [e]hā-rā-ṣîmהָֽרָצִ֞יםThe postsVerb
3318 [e]yā-ṣə-’ūיָצְא֤וּwent outVerb
1765 [e]ḏə-ḥū-p̄îmדְחוּפִים֙being hurriedVerb
1697 [e]biḏ-ḇarבִּדְבַ֣רcommandNoun
4428 [e]ham-me-leḵ,הַמֶּ֔לֶךְof by the kingNoun
1881 [e]wə-had-dāṯוְהַדָּ֥תand the decreeNoun
5414 [e]nit-tə-nāhנִתְּנָ֖הwas givenVerb
7800 [e]bə-šū-šanבְּשׁוּשַׁ֣ןin SusaNoun
1002 [e]hab-bî-rāh;הַבִּירָ֑הthe palaceNoun
4428 [e]wə-ham-me-leḵוְהַמֶּ֤לֶךְAnd the kingNoun
2001 [e]wə-hā-mānוְהָמָן֙and HamanNoun
3427 [e]yā-šə-ḇūיָשְׁב֣וּsat downVerb
8354 [e]liš-tō-wṯ,לִשְׁתּ֔וֹתto drinkVerb
5892 [e]wə-hā-‘îrוְהָעִ֥ירbut the cityNoun
7800 [e]šū-šānשׁוּשָׁ֖ןShushanNoun
943 [e]nā-ḇō-w-ḵāh.נָבֽוֹכָה׃was perplexedVerb
  פ -  
Hebrew Texts
אסתר 3:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הָֽרָצִ֞ים יָצְא֤וּ דְחוּפִים֙ בִּדְבַ֣ר הַמֶּ֔לֶךְ וְהַדָּ֥ת נִתְּנָ֖ה בְּשׁוּשַׁ֣ן הַבִּירָ֑ה וְהַמֶּ֤לֶךְ וְהָמָן֙ יָשְׁב֣וּ לִשְׁתֹּ֔ות וְהָעִ֥יר שׁוּשָׁ֖ן נָבֹֽוכָה׃ פ

אסתר 3:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הרצים יצאו דחופים בדבר המלך והדת נתנה בשושן הבירה והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה׃ פ

Links
Esther 3:15Esther 3:15 Text AnalysisEsther 3:15 InterlinearEsther 3:15 MultilingualEsther 3:15 TSKEsther 3:15 Cross ReferencesEsther 3:15 Bible HubEsther 3:15 Biblia ParalelaEsther 3:15 Chinese BibleEsther 3:15 French BibleEsther 3:15 German Bible

Bible Hub
Esther 3:14
Top of Page
Top of Page