Esther 8:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֠יForConj
349 [e]’ê-ḵā-ḵāhאֵיכָכָ֤הhowAdv
3201 [e]’ū-ḵalאוּכַל֙can I endureVerb
7200 [e]wə-rā-’î-ṯî,וְֽרָאִ֔יתִיand to seeVerb
7451 [e]bā-rā-‘āhבָּרָעָ֖הthe evilAdj
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
4672 [e]yim-ṣāיִמְצָ֣אshall come toVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]‘am-mî;עַמִּ֑יmy peopleNoun
349 [e]wə-’ê-ḵā-ḵāhוְאֵֽיכָכָ֤הor howAdv
3201 [e]’ū-ḵalאוּכַל֙can I endureVerb
7200 [e]wə-rā-’î-ṯî,וְֽרָאִ֔יתִיand to seeVerb
13 [e]bə-’ā-ḇə-ḏanבְּאָבְדַ֖ןthe destructionNoun
4138 [e]mō-w-laḏ-tî.מוֹלַדְתִּֽי׃of my kindredNoun
  sס -  
Hebrew Texts
אסתר 8:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֠י אֵיכָכָ֤ה אוּכַל֙ וְֽרָאִ֔יתִי בָּרָעָ֖ה אֲשֶׁר־יִמְצָ֣א אֶת־עַמִּ֑י וְאֵֽיכָכָ֤ה אוּכַל֙ וְֽרָאִ֔יתִי בְּאָבְדַ֖ן מֹולַדְתִּֽי׃ ס

אסתר 8:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר־ימצא את־עמי ואיככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי׃ ס

Links
Esther 8:6Esther 8:6 Text AnalysisEsther 8:6 InterlinearEsther 8:6 MultilingualEsther 8:6 TSKEsther 8:6 Cross ReferencesEsther 8:6 Bible HubEsther 8:6 Biblia ParalelaEsther 8:6 Chinese BibleEsther 8:6 French BibleEsther 8:6 German Bible

Bible Hub
Esther 8:5
Top of Page
Top of Page