Esther 9:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
  [wə-hay-yə-hū-ḏî-yîm[וְהַיְּהוּדִיִּים -  
  ḵ]כ] -  
3064 [e](wə-hay-yə-hū-ḏîm(וְהַיְּהוּדִ֣יםBut the JewsNoun
  q)ק) -  
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־that [were]Prt
7800 [e]bə-šū-šān,בְּשׁוּשָׁ֗ןat ShushanNoun
6950 [e]niq-hă-lūנִקְהֲלוּ֙assembled togetherVerb
7969 [e]biš-lō-šāhבִּשְׁלֹשָׁ֤הon the threeNoun
6240 [e]‘ā-śārעָשָׂר֙and tenthNoun
  bōw,בּ֔וֹinPrep
702 [e]ū-ḇə-’ar-bā-‘āhוּבְאַרְבָּעָ֥הand on the fourNoun
6240 [e]‘ā-śārעָשָׂ֖רand tenthNoun
  bōw;בּ֑וֹinPrep
5117 [e]wə-nō-w-aḥ,וְנ֗וֹחַand of the same they restedVerb
2568 [e]ba-ḥă-miš-šāhבַּחֲמִשָּׁ֤הon the fiveNoun
6240 [e]‘ā-śārעָשָׂר֙and tenthNoun
  bōw,בּ֔וֹinPrep
6213 [e]wə-‘ā-śōhוְעָשֹׂ֣הand madeVerb
853 [e]’ō-ṯōw,אֹת֔וֹitAcc
3117 [e]yō-wmי֖וֹם[is] a dayNoun
4960 [e]miš-tehמִשְׁתֶּ֥הof feastingNoun
8057 [e]wə-śim-ḥāh.וְשִׂמְחָֽה׃and gladnessNoun
Hebrew Texts
אסתר 9:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
[וְהַיְּהוּדִיִּים כ] (וְהַיְּהוּדִ֣ים ק) אֲשֶׁר־בְּשׁוּשָׁ֗ן נִקְהֲלוּ֙ בִּשְׁלֹשָׁ֤ה עָשָׂר֙ בֹּ֔ו וּבְאַרְבָּעָ֥ה עָשָׂ֖ר בֹּ֑ו וְנֹ֗וחַ בַּחֲמִשָּׁ֤ה עָשָׂר֙ בֹּ֔ו וְעָשֹׂ֣ה אֹתֹ֔ו יֹ֖ום מִשְׁתֶּ֥ה וְשִׂמְחָֽה׃

אסתר 9:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
[והיהודיים כ] (והיהודים ק) אשר־בשושן נקהלו בשלשה עשר בו ובארבעה עשר בו ונוח בחמשה עשר בו ועשה אתו יום משתה ושמחה׃

Links
Esther 9:18Esther 9:18 Text AnalysisEsther 9:18 InterlinearEsther 9:18 MultilingualEsther 9:18 TSKEsther 9:18 Cross ReferencesEsther 9:18 Bible HubEsther 9:18 Biblia ParalelaEsther 9:18 Chinese BibleEsther 9:18 French BibleEsther 9:18 German Bible

Bible Hub
Esther 9:17
Top of Page
Top of Page