Ezekiel 16:36
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3541 [e]kōh-כֹּֽה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֞רsaysVerb
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֣יthe LordNoun
3069 [e]Yah-wehיְהֹוִ֗הGODNoun
3282 [e]ya-‘anיַ֣עַןBecausePrep
8210 [e]hiš-šā-p̄êḵהִשָּׁפֵ֤ךְwas poured outVerb
5178 [e]nə-ḥuš-têḵנְחֻשְׁתֵּךְ֙your filthinessNoun
1540 [e]wat-tig-gā-lehוַתִּגָּלֶ֣הand discoveredVerb
6172 [e]‘er-wā-ṯêḵ,עֶרְוָתֵ֔ךְyour nakednessNoun
8457 [e]bə-ṯaz-nū-ṯa-yiḵבְּתַזְנוּתַ֖יִךְthrough your prostitutionsNoun
5921 [e]‘al-עַל־withPrep
157 [e]mə-’a-hă-ḇā-yiḵ;מְאַהֲבָ֑יִךְyour loversVerb
5921 [e]wə-‘alוְעַל֙and withPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1544 [e]gil-lū-lêגִּלּוּלֵ֣יthe idolsNoun
8441 [e]ṯō-w-‘ă-ḇō-w-ṯa-yiḵ,תוֹעֲבוֹתַ֔יִךְof your abominationsNoun
1818 [e]wə-ḵiḏ-mêוְכִדְמֵ֣יand by the bloodNoun
1121 [e]ḇā-na-yiḵ,בָנַ֔יִךְof your sonsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
5414 [e]nā-ṯatנָתַ֖תְּyou did giveVerb
  lā-hem.לָהֶֽם׃toPrep
Hebrew Texts
יחזקאל 16:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֹּֽה־אָמַ֞ר אֲדֹנָ֣י יְהֹוִ֗ה יַ֣עַן הִשָּׁפֵ֤ךְ נְחֻשְׁתֵּךְ֙ וַתִּגָּלֶ֣ה עֶרְוָתֵ֔ךְ בְּתַזְנוּתַ֖יִךְ עַל־מְאַהֲבָ֑יִךְ וְעַל֙ כָּל־גִּלּוּלֵ֣י תֹועֲבֹותַ֔יִךְ וְכִדְמֵ֣י בָנַ֔יִךְ אֲשֶׁ֥ר נָתַ֖תְּ לָהֶֽם׃

יחזקאל 16:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כה־אמר אדני יהוה יען השפך נחשתך ותגלה ערותך בתזנותיך על־מאהביך ועל כל־גלולי תועבותיך וכדמי בניך אשר נתת להם׃

Links
Ezekiel 16:36Ezekiel 16:36 Text AnalysisEzekiel 16:36 InterlinearEzekiel 16:36 MultilingualEzekiel 16:36 TSKEzekiel 16:36 Cross ReferencesEzekiel 16:36 Bible HubEzekiel 16:36 Biblia ParalelaEzekiel 16:36 Chinese BibleEzekiel 16:36 French BibleEzekiel 16:36 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 16:35
Top of Page
Top of Page