Ezekiel 16:61
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2142 [e]wə-zā-ḵartוְזָכַ֣רְתְּThen you shall rememberVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1870 [e]də-rā-ḵa-yiḵדְּרָכַיִךְ֮your waysNoun
3637 [e]wə-niḵ-lamtוְנִכְלַמְתְּ֒when be ashamedVerb
3947 [e]bə-qaḥ-têḵ,בְּקַחְתֵּ֗ךְyou shall receiveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
269 [e]’ă-ḥō-w-ṯa-yiḵאֲחוֹתַ֙יִךְ֙your sistersNoun
1419 [e]hag-gə-ḏō-lō-wṯהַגְּדֹל֣וֹתyour elderAdj
4480 [e]mim-mêḵ,מִמֵּ֔ךְby your covenantPrep
413 [e]’el-אֶל־andPrep
6996 [e]haq-qə-ṭan-nō-wṯהַקְּטַנּ֖וֹתyour youngerAdj
4480 [e]mim-mêḵ;מִמֵּ֑ךְbecausePrep
5414 [e]wə-nā-ṯat-tîוְנָתַתִּ֨יand I will giveVerb
853 [e]’eṯ-henאֶתְהֶ֥ן - Acc
  lāḵלָ֛ךְto themPrep
1323 [e]lə-ḇā-nō-wṯלְבָנ֖וֹתto you for daughersNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אbut notAdv
1285 [e]mib-bə-rî-ṯêḵ.מִבְּרִיתֵֽךְ׃of your covenantNoun
Hebrew Texts
יחזקאל 16:61 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְזָכַ֣רְתְּ אֶת־דְּרָכַיִךְ֮ וְנִכְלַמְתְּ֒ בְּקַחְתֵּ֗ךְ אֶת־אֲחֹותַ֙יִךְ֙ הַגְּדֹלֹ֣ות מִמֵּ֔ךְ אֶל־הַקְּטַנֹּ֖ות מִמֵּ֑ךְ וְנָתַתִּ֨י אֶתְהֶ֥ן לָ֛ךְ לְבָנֹ֖ות וְלֹ֥א מִבְּרִיתֵֽךְ׃

יחזקאל 16:61 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וזכרת את־דרכיך ונכלמת בקחתך את־אחותיך הגדלות ממך אל־הקטנות ממך ונתתי אתהן לך לבנות ולא מבריתך׃

Links
Ezekiel 16:61Ezekiel 16:61 Text AnalysisEzekiel 16:61 InterlinearEzekiel 16:61 MultilingualEzekiel 16:61 TSKEzekiel 16:61 Cross ReferencesEzekiel 16:61 Bible HubEzekiel 16:61 Biblia ParalelaEzekiel 16:61 Chinese BibleEzekiel 16:61 French BibleEzekiel 16:61 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 16:60
Top of Page
Top of Page