Ezekiel 24:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםOn that dayNoun
1931 [e]ha-hū,הַה֗וּאIn thatPro
6605 [e]yip-pā-ṯaḥיִפָּ֤תַחshall be openedVerb
6310 [e]pî-ḵāפִּ֙יךָ֙your mouthNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6412 [e]hap-pā-lîṭ,הַפָּלִ֔יטto him that is escapedNoun
1696 [e]ū-ṯə-ḏab-bêrוּתְדַבֵּ֕רand you shall speakVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand noAdv
481 [e]ṯê-’ā-lêmתֵֽאָלֵ֖םbe no more muteVerb
5750 [e]‘ō-wḏ;ע֑וֹדlongerSubst
1961 [e]wə-hā-yî-ṯāוְהָיִ֤יתָand you shall beVerb
  lā-hemלָהֶם֙toPrep
4159 [e]lə-mō-w-p̄êṯ,לְמוֹפֵ֔תa signNoun
3045 [e]wə-yā-ḏə-‘ūוְיָדְע֖וּthat they shall knowVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־ - Conj
589 [e]’ă-nîאֲנִ֥יI [am]Pro
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
  sס -  
Hebrew Texts
יחזקאל 24:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּיֹּ֣ום הַה֗וּא יִפָּ֤תַח פִּ֙יךָ֙ אֶת־הַפָּלִ֔יט וּתְדַבֵּ֕ר וְלֹ֥א תֵֽאָלֵ֖ם עֹ֑וד וְהָיִ֤יתָ לָהֶם֙ לְמֹופֵ֔ת וְיָדְע֖וּ כִּֽי־אֲנִ֥י יְהוָֽה׃ ס

יחזקאל 24:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ביום ההוא יפתח פיך את־הפליט ותדבר ולא תאלם עוד והיית להם למופת וידעו כי־אני יהוה׃ ס

Links
Ezekiel 24:27Ezekiel 24:27 Text AnalysisEzekiel 24:27 InterlinearEzekiel 24:27 MultilingualEzekiel 24:27 TSKEzekiel 24:27 Cross ReferencesEzekiel 24:27 Bible HubEzekiel 24:27 Biblia ParalelaEzekiel 24:27 Chinese BibleEzekiel 24:27 French BibleEzekiel 24:27 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 24:26
Top of Page
Top of Page