Genesis 31:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4100 [e]lām-māhלָ֤מָּהWhyPro
2244 [e]naḥ-bê-ṯāנַחְבֵּ֙אתָ֙secretlyVerb
1272 [e]liḇ-rō-aḥ,לִבְרֹ֔חַdid you fleeVerb
1589 [e]wat-tiḡ-nōḇוַתִּגְנֹ֖בand deceiveVerb
853 [e]’ō-ṯî;אֹתִ֑יmeAcc
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־and notAdv
5046 [e]hig-gaḏ-tāהִגַּ֣דְתָּtellVerb
  lî,לִּ֔יto mePrep
7971 [e]wā-’ă-šal-lê-ḥă-ḵāוָֽאֲשַׁלֵּחֲךָ֛that I might have sent you awayVerb
8057 [e]bə-śim-ḥāhבְּשִׂמְחָ֥הwith joyNoun
7892 [e]ū-ḇə-ši-rîmוּבְשִׁרִ֖יםand with songsNoun
8596 [e]bə-ṯōp̄בְּתֹ֥ףwith timbrelNoun
3658 [e]ū-ḇə-ḵin-nō-wr.וּבְכִנּֽוֹר׃and with harpNoun
Hebrew Texts
בראשית 31:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לָ֤מָּה נַחְבֵּ֙אתָ֙ לִבְרֹ֔חַ וַתִּגְנֹ֖ב אֹתִ֑י וְלֹא־הִגַּ֣דְתָּ לִּ֔י וָֽאֲשַׁלֵּחֲךָ֛ בְּשִׂמְחָ֥ה וּבְשִׁרִ֖ים בְּתֹ֥ף וּבְכִנֹּֽור׃

בראשית 31:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
למה נחבאת לברח ותגנב אתי ולא־הגדת לי ואשלחך בשמחה ובשרים בתף ובכנור׃

Links
Genesis 31:27Genesis 31:27 Text AnalysisGenesis 31:27 InterlinearGenesis 31:27 MultilingualGenesis 31:27 TSKGenesis 31:27 Cross ReferencesGenesis 31:27 Bible HubGenesis 31:27 Biblia ParalelaGenesis 31:27 Chinese BibleGenesis 31:27 French BibleGenesis 31:27 German Bible

Bible Hub
Genesis 31:26
Top of Page
Top of Page