Isaiah 19:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםIn that dayNoun
1931 [e]ha-hūהַה֡וּאIn thatPro
1961 [e]yih-yūיִהְיוּ֩shallVerb
2568 [e]ḥā-mêšחָמֵ֨שׁfiveNoun
5892 [e]‘ā-rîmעָרִ֜יםcitiesNoun
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֣רֶץin the landNoun
4714 [e]miṣ-ra-yim,מִצְרַ֗יִםof EgyptNoun
1696 [e]mə-ḏab-bə-rō-wṯמְדַבְּרוֹת֙speakVerb
8193 [e]śə-p̄aṯשְׂפַ֣תthe languageNoun
3667 [e]kə-na-‘an,כְּנַ֔עַןof CanaanNoun
7650 [e]wə-niš-bā-‘ō-wṯוְנִשְׁבָּע֖וֹתand swearVerb
3068 [e]Yah-wehלַיהוָ֣הto the LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯ;צְבָא֑וֹתof hostsNoun
5892 [e]‘îrעִ֣ירThe cityNoun
2041 [e]ha-he-res,הַהֶ֔רֶסof destructionNoun
559 [e]yê-’ā-mêrיֵאָמֵ֖רshall be calledVerb
259 [e]lə-’e-ḥāṯ.לְאֶחָֽת׃oneAdj
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 19:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּיֹּ֣ום הַה֡וּא יִהְיוּ֩ חָמֵ֨שׁ עָרִ֜ים בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֗יִם מְדַבְּרֹות֙ שְׂפַ֣ת כְּנַ֔עַן וְנִשְׁבָּעֹ֖ות לַיהוָ֣ה צְבָאֹ֑ות עִ֣יר הַהֶ֔רֶס יֵאָמֵ֖ר לְאֶחָֽת׃ ס

ישעה 19:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ביום ההוא יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת כנען ונשבעות ליהוה צבאות עיר ההרס יאמר לאחת׃ ס

Links
Isaiah 19:18Isaiah 19:18 Text AnalysisIsaiah 19:18 InterlinearIsaiah 19:18 MultilingualIsaiah 19:18 TSKIsaiah 19:18 Cross ReferencesIsaiah 19:18 Bible HubIsaiah 19:18 Biblia ParalelaIsaiah 19:18 Chinese BibleIsaiah 19:18 French BibleIsaiah 19:18 German Bible

Bible Hub
Isaiah 19:17
Top of Page
Top of Page