Isaiah 34:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1875 [e]dir-šūדִּרְשׁ֨וּSeek youVerb
5921 [e]mê-‘al-מֵֽעַל־out ofPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֤פֶרthe bookNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
7121 [e]ū-qə-rā-’ū,וּֽקְרָ֔אוּand readVerb
259 [e]’a-ḥaṯאַחַ֤תoneAdj
2007 [e]mê-hên-nāhמֵהֵ֙נָּה֙of thesePro
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
5737 [e]ne‘-dā-rāh,נֶעְדָּ֔רָהshall failVerb
802 [e]’iš-šāhאִשָּׁ֥הnone herNoun
7468 [e]rə-‘ū-ṯāhרְעוּתָ֖הּmateNoun
3808 [e]לֹ֣אnoneAdv
6485 [e]p̄ā-qā-ḏū;פָקָ֑דוּshall wantVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
6310 [e]p̄îפִי֙my mouthNoun
1931 [e]ה֣וּאitPro
6680 [e]ṣiw-wāh,צִוָּ֔ה[is] has commandedVerb
7307 [e]wə-rū-ḥōwוְרוּח֖וֹand his spiritNoun
1931 [e]ה֥וּאitPro
6908 [e]qib-bə-ṣān.קִבְּצָֽן׃[is] has gatheredVerb
Hebrew Texts
ישעה 34:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
דִּרְשׁ֨וּ מֵֽעַל־סֵ֤פֶר יְהוָה֙ וּֽקְרָ֔אוּ אַחַ֤ת מֵהֵ֙נָּה֙ לֹ֣א נֶעְדָּ֔רָה אִשָּׁ֥ה רְעוּתָ֖הּ לֹ֣א פָקָ֑דוּ כִּֽי־פִי֙ ה֣וּא צִוָּ֔ה וְרוּחֹ֖ו ה֥וּא קִבְּצָֽן׃

ישעה 34:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
דרשו מעל־ספר יהוה וקראו אחת מהנה לא נעדרה אשה רעותה לא פקדו כי־פי הוא צוה ורוחו הוא קבצן׃

Links
Isaiah 34:16Isaiah 34:16 Text AnalysisIsaiah 34:16 InterlinearIsaiah 34:16 MultilingualIsaiah 34:16 TSKIsaiah 34:16 Cross ReferencesIsaiah 34:16 Bible HubIsaiah 34:16 Biblia ParalelaIsaiah 34:16 Chinese BibleIsaiah 34:16 French BibleIsaiah 34:16 German Bible

Bible Hub
Isaiah 34:15
Top of Page
Top of Page