Isaiah 35:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6299 [e]ū-p̄ə-ḏū-yêוּפְדוּיֵ֨יand the ransomedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הof the LORDNoun
7725 [e]yə-šu-ḇūn,יְשֻׁב֗וּןshall returnVerb
935 [e]ū-ḇā-’ūוּבָ֤אוּand comeVerb
6726 [e]ṣî-yō-wnצִיּוֹן֙to ZionNoun
7440 [e]bə-rin-nāh,בְּרִנָּ֔הwith joyfulNoun
8057 [e]wə-śim-ḥaṯוְשִׂמְחַ֥תand joyNoun
5769 [e]‘ō-w-lāmעוֹלָ֖םeverlastingNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
7218 [e]rō-šām;רֹאשָׁ֑םtheir headsNoun
8342 [e]śā-śō-wnשָׂשׂ֤וֹןjoyNoun
8057 [e]wə-śim-ḥāhוְשִׂמְחָה֙and joyNoun
5381 [e]yaś-śî-ḡū,יַשִּׂ֔יגוּthey shall obtainVerb
5127 [e]wə-nā-sūוְנָ֖סוּand shall flee awayVerb
3015 [e]yā-ḡō-wnיָג֥וֹןsorrowNoun
585 [e]wa-’ă-nā-ḥāh.וַאֲנָחָֽה׃and sighingNoun
  פ -  
Hebrew Texts
ישעה 35:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּפְדוּיֵ֨י יְהוָ֜ה יְשֻׁב֗וּן וּבָ֤אוּ צִיֹּון֙ בְּרִנָּ֔ה וְשִׂמְחַ֥ת עֹולָ֖ם עַל־רֹאשָׁ֑ם שָׂשֹׂ֤ון וְשִׂמְחָה֙ יַשִּׂ֔יגוּ וְנָ֖סוּ יָגֹ֥ון וַאֲנָחָֽה׃ פ

ישעה 35:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ופדויי יהוה ישבון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על־ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה׃ פ

Links
Isaiah 35:10Isaiah 35:10 Text AnalysisIsaiah 35:10 InterlinearIsaiah 35:10 MultilingualIsaiah 35:10 TSKIsaiah 35:10 Cross ReferencesIsaiah 35:10 Bible HubIsaiah 35:10 Biblia ParalelaIsaiah 35:10 Chinese BibleIsaiah 35:10 French BibleIsaiah 35:10 German Bible

Bible Hub
Isaiah 35:9
Top of Page
Top of Page