Isaiah 35:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
227 [e]’āzאָ֣זThenAdv
1801 [e]yə-ḏal-lêḡיְדַלֵּ֤ג[man] leapVerb
354 [e]kā-’ay-yālכָּֽאַיָּל֙as a hartNoun
6455 [e]pis-sê-aḥ,פִּסֵּ֔חַshall the lameAdj
7442 [e]wə-ṯā-rōnוְתָרֹ֖ןand singVerb
3956 [e]lə-šō-wnלְשׁ֣וֹןthe tongueNoun
483 [e]’il-lêm;אִלֵּ֑םof the muteAdj
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
1234 [e]niḇ-qə-‘ūנִבְקְע֤וּbreak outVerb
4057 [e]ḇam-miḏ-bārבַמִּדְבָּר֙in the wildernessNoun
4325 [e]ma-yim,מַ֔יִםFor watersNoun
5158 [e]ū-nə-ḥā-lîmוּנְחָלִ֖יםand streamsNoun
6160 [e]bā-‘ă-rā-ḇāh.בָּעֲרָבָֽה׃in the ArabahNoun
Hebrew Texts
ישעה 35:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אָ֣ז יְדַלֵּ֤ג כָּֽאַיָּל֙ פִּסֵּ֔חַ וְתָרֹ֖ן לְשֹׁ֣ון אִלֵּ֑ם כִּֽי־נִבְקְע֤וּ בַמִּדְבָּר֙ מַ֔יִם וּנְחָלִ֖ים בָּעֲרָבָֽה׃

ישעה 35:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אז ידלג כאיל פסח ותרן לשון אלם כי־נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה׃

Links
Isaiah 35:6Isaiah 35:6 Text AnalysisIsaiah 35:6 InterlinearIsaiah 35:6 MultilingualIsaiah 35:6 TSKIsaiah 35:6 Cross ReferencesIsaiah 35:6 Bible HubIsaiah 35:6 Biblia ParalelaIsaiah 35:6 Chinese BibleIsaiah 35:6 French BibleIsaiah 35:6 German Bible

Bible Hub
Isaiah 35:5
Top of Page
Top of Page