Isaiah 37:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]hă-lō-w-הֲלֽוֹא־have you notAdv
8085 [e]šā-ma‘-tāשָׁמַ֤עְתָּdo heardVerb
7350 [e]lə-mê-rā-ḥō-wqלְמֵֽרָחוֹק֙long agoAdj
853 [e]’ō-w-ṯāhאוֹתָ֣הּ - Acc
6213 [e]‘ā-śî-ṯî,עָשִׂ֔יתִי[how] I have doneVerb
3117 [e]mî-mêמִ֥ימֵיtimesNoun
6924 [e]qe-ḏemקֶ֖דֶםof ancientNoun
3335 [e]wî-ṣar-tî-hā;וִיצַרְתִּ֑יהָthat I have formedVerb
6258 [e]‘at-tāhעַתָּ֣הit? nowAdv
935 [e]hă-ḇê-ṯî-hā,הֲבֵאתִ֔יהָhave I brought it to passVerb
1961 [e]ū-ṯə-hî,וּתְהִ֗יthat you should beVerb
7582 [e]lə-haš-’ō-wṯלְהַשְׁא֛וֹתto lay wasteVerb
1530 [e]gal-lîmגַּלִּ֥יםheapsNoun
5327 [e]niṣ-ṣîmנִצִּ֖ים[into] ruinousVerb
5892 [e]‘ā-rîmעָרִ֥יםcitiesNoun
1219 [e]bə-ṣu-rō-wṯ.בְּצֻרֽוֹת׃defensedVerb
Hebrew Texts
ישעה 37:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֲלֹֽוא־שָׁמַ֤עְתָּ לְמֵֽרָחֹוק֙ אֹותָ֣הּ עָשִׂ֔יתִי מִ֥ימֵי קֶ֖דֶם וִיצַרְתִּ֑יהָ עַתָּ֣ה הֲבֵאתִ֔יהָ וּתְהִ֗י לְהַשְׁאֹ֛ות גַּלִּ֥ים נִצִּ֖ים עָרִ֥ים בְּצֻרֹֽות׃

ישעה 37:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הלוא־שמעת למרחוק אותה עשיתי מימי קדם ויצרתיה עתה הבאתיה ותהי להשאות גלים נצים ערים בצרות׃

Links
Isaiah 37:26Isaiah 37:26 Text AnalysisIsaiah 37:26 InterlinearIsaiah 37:26 MultilingualIsaiah 37:26 TSKIsaiah 37:26 Cross ReferencesIsaiah 37:26 Bible HubIsaiah 37:26 Biblia ParalelaIsaiah 37:26 Chinese BibleIsaiah 37:26 French BibleIsaiah 37:26 German Bible

Bible Hub
Isaiah 37:25
Top of Page
Top of Page