Isaiah 38:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הThe LORDNoun
3467 [e]lə-hō-wō-šî-‘ê-nî;לְהוֹשִׁיעֵ֑נִי[was ready] to saveVerb
5058 [e]ū-nə-ḡi-nō-w-ṯayוּנְגִנוֹתַ֧יand to the stringed instrumentsNoun
5059 [e]nə-nag-gênנְנַגֵּ֛ןtherefore we will sing my songsVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3117 [e]yə-mêיְמֵ֥יthe daysNoun
2416 [e]ḥay-yê-nūחַיֵּ֖ינוּof our lifeAdj
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתat the houseNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
ישעה 38:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יְהוָ֖ה לְהֹושִׁיעֵ֑נִי וּנְגִנֹותַ֧י נְנַגֵּ֛ן כָּל־יְמֵ֥י חַיֵּ֖ינוּ עַל־בֵּ֥ית יְהוָֽה׃

ישעה 38:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יהוה להושיעני ונגנותי ננגן כל־ימי חיינו על־בית יהוה׃

Links
Isaiah 38:20Isaiah 38:20 Text AnalysisIsaiah 38:20 InterlinearIsaiah 38:20 MultilingualIsaiah 38:20 TSKIsaiah 38:20 Cross ReferencesIsaiah 38:20 Bible HubIsaiah 38:20 Biblia ParalelaIsaiah 38:20 Chinese BibleIsaiah 38:20 French BibleIsaiah 38:20 German Bible

Bible Hub
Isaiah 38:19
Top of Page
Top of Page