Isaiah 4:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2388 [e]wə-he-ḥĕ-zî-qūוְהֶחֱזִיקוּ֩and shall take holdVerb
7651 [e]še-ḇa‘שֶׁ֨בַעsevenNoun
802 [e]nā-šîmנָשִׁ֜יםwomenNoun
376 [e]bə-’îšבְּאִ֣ישׁmanNoun
259 [e]’e-ḥāḏ,אֶחָ֗דof oneAdj
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֤וֹםin that dayNoun
1931 [e]ha-hūהַהוּא֙in thatPro
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
3899 [e]laḥ-mê-nūלַחְמֵ֣נוּour own breadNoun
398 [e]nō-ḵêl,נֹאכֵ֔לWe will eatVerb
8071 [e]wə-śim-lā-ṯê-nūוְשִׂמְלָתֵ֖נוּand our own apparelNoun
3847 [e]nil-bāš;נִלְבָּ֑שׁwearVerb
7535 [e]raq,רַ֗קonlyAdv
7121 [e]yiq-qā-rêיִקָּרֵ֤אlet us be calledVerb
8034 [e]šim-ḵāשִׁמְךָ֙by your nameNoun
5921 [e]‘ā-lê-nū,עָלֵ֔ינוּandPrep
622 [e]’ĕ-sōp̄אֱסֹ֖ףto takeVerb
2781 [e]ḥer-pā-ṯê-nū.חֶרְפָּתֵֽנוּ׃our reproachNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 4:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֶחֱזִיקוּ֩ שֶׁ֨בַע נָשִׁ֜ים בְּאִ֣ישׁ אֶחָ֗ד בַּיֹּ֤ום הַהוּא֙ לֵאמֹ֔ר לַחְמֵ֣נוּ נֹאכֵ֔ל וְשִׂמְלָתֵ֖נוּ נִלְבָּ֑שׁ רַ֗ק יִקָּרֵ֤א שִׁמְךָ֙ עָלֵ֔ינוּ אֱסֹ֖ף חֶרְפָּתֵֽנוּ׃ ס

ישעה 4:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והחזיקו שבע נשים באיש אחד ביום ההוא לאמר לחמנו נאכל ושמלתנו נלבש רק יקרא שמך עלינו אסף חרפתנו׃ ס

Links
Isaiah 4:1Isaiah 4:1 Text AnalysisIsaiah 4:1 InterlinearIsaiah 4:1 MultilingualIsaiah 4:1 TSKIsaiah 4:1 Cross ReferencesIsaiah 4:1 Bible HubIsaiah 4:1 Biblia ParalelaIsaiah 4:1 Chinese BibleIsaiah 4:1 French BibleIsaiah 4:1 German Bible

Bible Hub
Isaiah 3:26
Top of Page
Top of Page