Isaiah 4:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֣ה ׀And it shall come to passVerb
7604 [e]han-niš-’ārהַנִּשְׁאָ֣ר[that he who is] leftVerb
6726 [e]bə-ṣî-yō-wn,בְּצִיּ֗וֹןin ZionNoun
3498 [e]wə-han-nō-w-ṯārוְהַנּוֹתָר֙[he that] and remainsVerb
3389 [e]bî-rū-šā-lim,בִּיר֣וּשָׁלִַ֔םin JerusalemNoun
6918 [e]qā-ḏō-wōšקָד֖וֹשׁholyAdj
559 [e]yê-’ā-merיֵאָ֣מֶרshall be calledVerb
  lōw;ל֑וֹtoPrep
3605 [e]kāl-כָּל־EveryNoun
3789 [e]hak-kā-ṯūḇהַכָּת֥וּב[even] that is writtenVerb
2416 [e]la-ḥay-yîmלַחַיִּ֖יםamong the livingAdj
3389 [e]bî-rū-šā-lim.בִּירוּשָׁלִָֽם׃in JerusalemNoun
Hebrew Texts
ישעה 4:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֣ה ׀ הַנִּשְׁאָ֣ר בְּצִיֹּ֗ון וְהַנֹּותָר֙ בִּיר֣וּשָׁלִַ֔ם קָדֹ֖ושׁ יֵאָ֣מֶר לֹ֑ו כָּל־הַכָּת֥וּב לַחַיִּ֖ים בִּירוּשָׁלִָֽם׃

ישעה 4:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה ׀ הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו כל־הכתוב לחיים בירושלם׃

Links
Isaiah 4:3Isaiah 4:3 Text AnalysisIsaiah 4:3 InterlinearIsaiah 4:3 MultilingualIsaiah 4:3 TSKIsaiah 4:3 Cross ReferencesIsaiah 4:3 Bible HubIsaiah 4:3 Biblia ParalelaIsaiah 4:3 Chinese BibleIsaiah 4:3 French BibleIsaiah 4:3 German Bible

Bible Hub
Isaiah 4:2
Top of Page
Top of Page