Isaiah 41:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1245 [e]tə-ḇaq-šêmתְּבַקְשֵׁם֙shall seek themVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
4672 [e]ṯim-ṣā-’êm,תִמְצָאֵ֔םdo findVerb
376 [e]’an-šêאַנְשֵׁ֖יthemNoun
4695 [e]maṣ-ṣu-ṯe-ḵā;מַצֻּתֶ֑ךָthose who contendedNoun
1961 [e]yih-yūיִהְי֥וּagainst you shall beVerb
369 [e]ḵə-’a-yinכְאַ֛יִןwith you will be as nothingPrt
657 [e]ū-ḵə-’e-p̄esוּכְאֶ֖פֶסand as a thing of naughtNoun
376 [e]’an-šêאַנְשֵׁ֥יtheyNoun
4421 [e]mil-ḥam-te-ḵā.מִלְחַמְתֶּֽךָ׃that warNoun
Hebrew Texts
ישעה 41:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
תְּבַקְשֵׁם֙ וְלֹ֣א תִמְצָאֵ֔ם אַנְשֵׁ֖י מַצֻּתֶ֑ךָ יִהְי֥וּ כְאַ֛יִן וּכְאֶ֖פֶס אַנְשֵׁ֥י מִלְחַמְתֶּֽךָ׃

ישעה 41:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
תבקשם ולא תמצאם אנשי מצתך יהיו כאין וכאפס אנשי מלחמתך׃

Links
Isaiah 41:12Isaiah 41:12 Text AnalysisIsaiah 41:12 InterlinearIsaiah 41:12 MultilingualIsaiah 41:12 TSKIsaiah 41:12 Cross ReferencesIsaiah 41:12 Bible HubIsaiah 41:12 Biblia ParalelaIsaiah 41:12 Chinese BibleIsaiah 41:12 French BibleIsaiah 41:12 German Bible

Bible Hub
Isaiah 41:11
Top of Page
Top of Page