Isaiah 43:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֞הBut nowAdv
3541 [e]kōh-כֹּֽה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֤רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
1254 [e]bō-ra-’ă-ḵāבֹּרַאֲךָ֣that created youVerb
3290 [e]ya-‘ă-qōḇ,יַעֲקֹ֔בO JacobNoun
3335 [e]wə-yō-ṣer-ḵāוְיֹצֶרְךָ֖and he who formed youVerb
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לO IsraelNoun
408 [e]’al-אַל־notAdv
3372 [e]tî-rāתִּירָא֙do FearVerb
3588 [e]כִּ֣יforConj
1350 [e]ḡə-’al-tî-ḵā,גְאַלְתִּ֔יךָI have redeemedVerb
7121 [e]qā-rā-ṯîקָרָ֥אתִיyou I have calledVerb
8034 [e]ḇə-šim-ḵāבְשִׁמְךָ֖[thee] by your nameNoun
  lî-לִי־toPrep
859 [e]’āt-tāh.אָֽתָּה׃youPro
Hebrew Texts
ישעה 43:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֞ה כֹּֽה־אָמַ֤ר יְהוָה֙ בֹּרַאֲךָ֣ יַעֲקֹ֔ב וְיֹצֶרְךָ֖ יִשְׂרָאֵ֑ל אַל־תִּירָא֙ כִּ֣י גְאַלְתִּ֔יךָ קָרָ֥אתִי בְשִׁמְךָ֖ לִי־אָֽתָּה׃

ישעה 43:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה כה־אמר יהוה בראך יעקב ויצרך ישראל אל־תירא כי גאלתיך קראתי בשמך לי־אתה׃

Links
Isaiah 43:1Isaiah 43:1 Text AnalysisIsaiah 43:1 InterlinearIsaiah 43:1 MultilingualIsaiah 43:1 TSKIsaiah 43:1 Cross ReferencesIsaiah 43:1 Bible HubIsaiah 43:1 Biblia ParalelaIsaiah 43:1 Chinese BibleIsaiah 43:1 French BibleIsaiah 43:1 German Bible

Bible Hub
Isaiah 42:25
Top of Page
Top of Page