Isaiah 46:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3766 [e]kā-ra‘כָּרַ֥עbows downVerb
1078 [e]bêlבֵּל֙BelNoun
7164 [e]qō-rêsקֹרֵ֣סstoopsVerb
5015 [e]nə-ḇōw,נְב֔וֹNeboNoun
1961 [e]hā-yūהָיוּ֙wereVerb
6091 [e]‘ă-ṣab-bê-hem,עֲצַבֵּיהֶ֔םtheir idolsNoun
2416 [e]la-ḥay-yāhלַחַיָּ֖הon the beastsAdj
929 [e]wə-lab-bə-hê-māh;וְלַבְּהֵמָ֑הand on the livestockNoun
5385 [e]nə-śu-’ō-ṯê-ḵemנְשֻׂאֹתֵיכֶ֣םyour carriages [were]Noun
6006 [e]‘ă-mū-sō-wṯ,עֲמוּס֔וֹתheavy loadedVerb
4853 [e]maś-śāמַשָּׂ֖א[they are] a burdenNoun
5889 [e]la-‘ă-yê-p̄āh.לַעֲיֵפָֽה׃for the wearyAdj
Hebrew Texts
ישעה 46:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּרַ֥ע בֵּל֙ קֹרֵ֣ס נְבֹ֔ו הָיוּ֙ עֲצַבֵּיהֶ֔ם לַחַיָּ֖ה וְלַבְּהֵמָ֑ה נְשֻׂאֹתֵיכֶ֣ם עֲמוּסֹ֔ות מַשָּׂ֖א לַעֲיֵפָֽה׃

ישעה 46:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כרע בל קרס נבו היו עצביהם לחיה ולבהמה נשאתיכם עמוסות משא לעיפה׃

Links
Isaiah 46:1Isaiah 46:1 Text AnalysisIsaiah 46:1 InterlinearIsaiah 46:1 MultilingualIsaiah 46:1 TSKIsaiah 46:1 Cross ReferencesIsaiah 46:1 Bible HubIsaiah 46:1 Biblia ParalelaIsaiah 46:1 Chinese BibleIsaiah 46:1 French BibleIsaiah 46:1 German Bible

Bible Hub
Isaiah 45:25
Top of Page
Top of Page