Isaiah 5:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]hā-’ō-mə-rîm,הָאֹמְרִ֗יםThat sayVerb
4116 [e]yə-ma-hêrיְמַהֵ֧ר ׀Let him make speedVerb
2363 [e]yā-ḥî-šāhיָחִ֛ישָׁהhastenVerb
4639 [e]ma-‘ă-śê-hūמַעֲשֵׂ֖הוּhis workNoun
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֣עַןto the end thatSubst
7200 [e]nir-’eh;נִרְאֶ֑הwe may seeVerb
7126 [e]wə-ṯiq-raḇוְתִקְרַ֣בand draw nearVerb
935 [e]wə-ṯā-ḇō-w-’āh,וְתָב֗וֹאָהand come [it]Verb
6098 [e]‘ă-ṣaṯעֲצַ֛תand let the counselNoun
6918 [e]qə-ḏō-wōšקְד֥וֹשׁof the Holy OneAdj
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
3045 [e]wə-nê-ḏā-‘āh.וְנֵדָֽעָה׃that we may knowVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 5:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הָאֹמְרִ֗ים יְמַהֵ֧ר ׀ יָחִ֛ישָׁה מַעֲשֵׂ֖הוּ לְמַ֣עַן נִרְאֶ֑ה וְתִקְרַ֣ב וְתָבֹ֗ואָה עֲצַ֛ת קְדֹ֥ושׁ יִשְׂרָאֵ֖ל וְנֵדָֽעָה׃ ס

ישעה 5:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
האמרים ימהר ׀ יחישה מעשהו למען נראה ותקרב ותבואה עצת קדוש ישראל ונדעה׃ ס

Links
Isaiah 5:19Isaiah 5:19 Text AnalysisIsaiah 5:19 InterlinearIsaiah 5:19 MultilingualIsaiah 5:19 TSKIsaiah 5:19 Cross ReferencesIsaiah 5:19 Bible HubIsaiah 5:19 Biblia ParalelaIsaiah 5:19 Chinese BibleIsaiah 5:19 French BibleIsaiah 5:19 German Bible

Bible Hub
Isaiah 5:18
Top of Page
Top of Page