Isaiah 50:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2005 [e]hênהֵ֧ןBeholdAdv
3605 [e]kul-lə-ḵemכֻּלְּכֶ֛םallNoun
6919 [e]qō-ḏə-ḥêקֹ֥דְחֵיyou that kindleVerb
784 [e]’êšאֵ֖שׁa fireNoun
247 [e]mə-’az-zə-rêמְאַזְּרֵ֣י[yourselves] that edge aboutVerb
2131 [e]zî-qō-wṯ;זִיק֑וֹתwith sparksNoun
1980 [e]lə-ḵūלְכ֣וּ ׀WalkVerb
217 [e]bə-’ūrבְּא֣וּרin the lightNoun
784 [e]’eš-ḵem,אֶשְׁכֶ֗םof your fireNoun
2131 [e]ū-ḇə-zî-qō-wṯוּבְזִיקוֹת֙and in the sparksNoun
1197 [e]bi-‘ar-tem,בִּֽעַרְתֶּ֔ם[that] you have kindledVerb
3027 [e]mî-yā-ḏîמִיָּדִי֙from My handNoun
1961 [e]hā-yə-ṯāh-הָיְתָה־shall you haveVerb
2063 [e]zōṯזֹּ֣אתThisPro
  lā-ḵem,לָכֶ֔םtoPrep
4620 [e]lə-ma-‘ă-ṣê-ḇāhלְמַעֲצֵבָ֖הin tormentNoun
7901 [e]tiš-kā-ḇūn.תִּשְׁכָּבֽוּן׃you shall lie downVerb
  פ -  
Hebrew Texts
ישעה 50:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֵ֧ן כֻּלְּכֶ֛ם קֹ֥דְחֵי אֵ֖שׁ מְאַזְּרֵ֣י זִיקֹ֑ות לְכ֣וּ ׀ בְּא֣וּר אֶשְׁכֶ֗ם וּבְזִיקֹות֙ בִּֽעַרְתֶּ֔ם מִיָּדִי֙ הָיְתָה־זֹּ֣את לָכֶ֔ם לְמַעֲצֵבָ֖ה תִּשְׁכָּבֽוּן׃ פ

ישעה 50:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הן כלכם קדחי אש מאזרי זיקות לכו ׀ באור אשכם ובזיקות בערתם מידי היתה־זאת לכם למעצבה תשכבון׃ פ

Links
Isaiah 50:11Isaiah 50:11 Text AnalysisIsaiah 50:11 InterlinearIsaiah 50:11 MultilingualIsaiah 50:11 TSKIsaiah 50:11 Cross ReferencesIsaiah 50:11 Bible HubIsaiah 50:11 Biblia ParalelaIsaiah 50:11 Chinese BibleIsaiah 50:11 French BibleIsaiah 50:11 German Bible

Bible Hub
Isaiah 50:10
Top of Page
Top of Page