Isaiah 50:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2005 [e]hênהֵ֣ןBeholdAdv
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֤יthe LordNoun
3069 [e]Yah-wehיְהוִה֙GODNoun
5826 [e]ya-‘ă-zār-יַֽעֲזָר־will helpVerb
  lî,לִ֔יto mePrep
4310 [e]mî-מִי־whoPro
1931 [e]ה֖וּאhePro
7561 [e]yar-šî-‘ê-nî;יַרְשִׁיעֵ֑נִי[that] shall condemnVerb
2005 [e]hênהֵ֤ןme? seeAdv
3605 [e]kul-lāmכֻּלָּם֙they allNoun
899 [e]kab-be-ḡeḏכַּבֶּ֣גֶדas a garmentNoun
1086 [e]yiḇ-lū,יִבְל֔וּshall become oldVerb
6211 [e]‘āšעָ֖שׁthe mothNoun
398 [e]yō-ḵə-lêm.יֹאכְלֵֽם׃shall eat them upVerb
Hebrew Texts
ישעה 50:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֵ֣ן אֲדֹנָ֤י יְהוִה֙ יַֽעֲזָר־לִ֔י מִי־ה֖וּא יַרְשִׁיעֵ֑נִי הֵ֤ן כֻּלָּם֙ כַּבֶּ֣גֶד יִבְל֔וּ עָ֖שׁ יֹאכְלֵֽם׃

ישעה 50:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הן אדני יהוה יעזר־לי מי־הוא ירשיעני הן כלם כבגד יבלו עש יאכלם׃

Links
Isaiah 50:9Isaiah 50:9 Text AnalysisIsaiah 50:9 InterlinearIsaiah 50:9 MultilingualIsaiah 50:9 TSKIsaiah 50:9 Cross ReferencesIsaiah 50:9 Bible HubIsaiah 50:9 Biblia ParalelaIsaiah 50:9 Chinese BibleIsaiah 50:9 French BibleIsaiah 50:9 German Bible

Bible Hub
Isaiah 50:8
Top of Page
Top of Page