Isaiah 51:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6299 [e]ū-p̄ə-ḏū-yêוּפְדוּיֵ֨יTherefore the redeemedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הof the LORDNoun
7725 [e]yə-šū-ḇūn,יְשׁוּב֗וּןshall returnVerb
935 [e]ū-ḇā-’ūוּבָ֤אוּand comeVerb
6726 [e]ṣî-yō-wnצִיּוֹן֙to ZionNoun
7440 [e]bə-rin-nāh,בְּרִנָּ֔הwith joyfulNoun
8057 [e]wə-śim-ḥaṯוְשִׂמְחַ֥תand joyNoun
5769 [e]‘ō-w-lāmעוֹלָ֖םeverlastingNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
7218 [e]rō-šām;רֹאשָׁ֑ם[shall be] their headNoun
8342 [e]śā-śō-wnשָׂשׂ֤וֹןgladnessNoun
8057 [e]wə-śim-ḥāhוְשִׂמְחָה֙and joyNoun
5381 [e]yaś-śî-ḡūn,יַשִּׂיג֔וּןthey shall obtainVerb
5127 [e]nā-sūנָ֖סוּshall flee awayVerb
3015 [e]yā-ḡō-wnיָג֥וֹןsorrowNoun
585 [e]wa-’ă-nā-ḥāh.וַאֲנָחָֽה׃and mourningNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 51:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּפְדוּיֵ֨י יְהוָ֜ה יְשׁוּב֗וּן וּבָ֤אוּ צִיֹּון֙ בְּרִנָּ֔ה וְשִׂמְחַ֥ת עֹולָ֖ם עַל־רֹאשָׁ֑ם שָׂשֹׂ֤ון וְשִׂמְחָה֙ יַשִּׂיג֔וּן נָ֖סוּ יָגֹ֥ון וַאֲנָחָֽה׃ ס

ישעה 51:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ופדויי יהוה ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על־ראשם ששון ושמחה ישיגון נסו יגון ואנחה׃ ס

Links
Isaiah 51:11Isaiah 51:11 Text AnalysisIsaiah 51:11 InterlinearIsaiah 51:11 MultilingualIsaiah 51:11 TSKIsaiah 51:11 Cross ReferencesIsaiah 51:11 Bible HubIsaiah 51:11 Biblia ParalelaIsaiah 51:11 Chinese BibleIsaiah 51:11 French BibleIsaiah 51:11 German Bible

Bible Hub
Isaiah 51:10
Top of Page
Top of Page