Isaiah 51:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7760 [e]wā-’ā-śîmוָאָשִׂ֤יםAnd I have putVerb
1697 [e]də-ḇā-rayדְּבָרַי֙my wordsNoun
6310 [e]bə-p̄î-ḵā,בְּפִ֔יךָin your mouthNoun
6738 [e]ū-ḇə-ṣêlוּבְצֵ֥לand you in the shadowNoun
3027 [e]yā-ḏîיָדִ֖יof my handNoun
3680 [e]kis-sî-ṯî-ḵā;כִּסִּיתִ֑יךָI have coveredVerb
5193 [e]lin-ṭō-a‘לִנְטֹ֤עַto establishVerb
8064 [e]šā-ma-yimשָׁמַ֙יִם֙the heavensNoun
3245 [e]wə-lî-sōḏוְלִיסֹ֣דand lay the foundationsVerb
776 [e]’ā-reṣ,אָ֔רֶץof the earthNoun
559 [e]wə-lê-mōrוְלֵאמֹ֥רand sayVerb
6726 [e]lə-ṣî-yō-wnלְצִיּ֖וֹןto Zion [are]Noun
5971 [e]‘am-mî-עַמִּי־my peopleNoun
859 [e]’āt-tāh.אָֽתָּה׃youPro
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 51:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וָאָשִׂ֤ים דְּבָרַי֙ בְּפִ֔יךָ וּבְצֵ֥ל יָדִ֖י כִּסִּיתִ֑יךָ לִנְטֹ֤עַ שָׁמַ֙יִם֙ וְלִיסֹ֣ד אָ֔רֶץ וְלֵאמֹ֥ר לְצִיֹּ֖ון עַמִּי־אָֽתָּה׃ ס

ישעה 51:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסד ארץ ולאמר לציון עמי־אתה׃ ס

Links
Isaiah 51:16Isaiah 51:16 Text AnalysisIsaiah 51:16 InterlinearIsaiah 51:16 MultilingualIsaiah 51:16 TSKIsaiah 51:16 Cross ReferencesIsaiah 51:16 Bible HubIsaiah 51:16 Biblia ParalelaIsaiah 51:16 Chinese BibleIsaiah 51:16 French BibleIsaiah 51:16 German Bible

Bible Hub
Isaiah 51:15
Top of Page
Top of Page