Isaiah 52:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5287 [e]hiṯ-na-‘ă-rîהִתְנַעֲרִ֧יShakeVerb
6083 [e]mê-‘ā-p̄ārמֵעָפָ֛רyourself from the dustNoun
6965 [e]qū-mîק֥וּמִיariseVerb
3427 [e]šə-ḇîשְּׁבִ֖יsit downVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lim;יְרֽוּשָׁלִָ֑םO JerusalemNoun
  [hiṯ-pat-tə-ḥū[הִתְפַּתְּחוּ -  
  ḵ]כ] -  
6605 [e](hiṯ-pat-tə-ḥî(הִֽתְפַּתְּחִי֙loose yourselfVerb
  q)ק) -  
4147 [e]mō-ws-rêמוֹסְרֵ֣יfrom the bandsNoun
6677 [e]ṣaw-wā-rêḵ,צַוָּארֵ֔ךְof your neckNoun
7628 [e]šə-ḇî-yāhשְׁבִיָּ֖הO captiveNoun
1323 [e]baṯ-בַּת־daughterNoun
6726 [e]ṣî-yō-wn.צִיּֽוֹן׃of ZionNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 52:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִתְנַעֲרִ֧י מֵעָפָ֛ר ק֥וּמִי שְּׁבִ֖י יְרֽוּשָׁלִָ֑ם [הִתְפַּתְּחוּ כ] (הִֽתְפַּתְּחִי֙ ק) מֹוסְרֵ֣י צַוָּארֵ֔ךְ שְׁבִיָּ֖ה בַּת־צִיֹּֽון׃ ס

ישעה 52:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
התנערי מעפר קומי שבי ירושלם [התפתחו כ] (התפתחי ק) מוסרי צוארך שביה בת־ציון׃ ס

Links
Isaiah 52:2Isaiah 52:2 Text AnalysisIsaiah 52:2 InterlinearIsaiah 52:2 MultilingualIsaiah 52:2 TSKIsaiah 52:2 Cross ReferencesIsaiah 52:2 Bible HubIsaiah 52:2 Biblia ParalelaIsaiah 52:2 Chinese BibleIsaiah 52:2 French BibleIsaiah 52:2 German Bible

Bible Hub
Isaiah 52:1
Top of Page
Top of Page