Isaiah 56:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3541 [e]kōhכֹּ֚הThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
8104 [e]šim-rūשִׁמְר֥וּKeep youVerb
4941 [e]miš-pāṭמִשְׁפָּ֖טjudgmentNoun
6213 [e]wa-‘ă-śūוַעֲשׂ֣וּand doVerb
6666 [e]ṣə-ḏā-qāh;צְדָקָ֑הjusticeNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
7138 [e]qə-rō-w-ḇāhקְרוֹבָ֤ה[is] nearAdj
3444 [e]yə-šū-‘ā-ṯîיְשֽׁוּעָתִי֙for my salvationNoun
935 [e]lā-ḇō-w,לָב֔וֹאto comeVerb
6666 [e]wə-ṣiḏ-qā-ṯîוְצִדְקָתִ֖יand my righteousnessNoun
1540 [e]lə-hig-gā-lō-wṯ.לְהִגָּלֽוֹת׃to be revealedVerb
Hebrew Texts
ישעה 56:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה שִׁמְר֥וּ מִשְׁפָּ֖ט וַעֲשׂ֣וּ צְדָקָ֑ה כִּֽי־קְרֹובָ֤ה יְשֽׁוּעָתִי֙ לָבֹ֔וא וְצִדְקָתִ֖י לְהִגָּלֹֽות׃

ישעה 56:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כה אמר יהוה שמרו משפט ועשו צדקה כי־קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות׃

Links
Isaiah 56:1Isaiah 56:1 Text AnalysisIsaiah 56:1 InterlinearIsaiah 56:1 MultilingualIsaiah 56:1 TSKIsaiah 56:1 Cross ReferencesIsaiah 56:1 Bible HubIsaiah 56:1 Biblia ParalelaIsaiah 56:1 Chinese BibleIsaiah 56:1 French BibleIsaiah 56:1 German Bible

Bible Hub
Isaiah 55:13
Top of Page
Top of Page