Isaiah 6:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5060 [e]way-yag-ga‘וַיַּגַּ֣עAnd he laid [it]Verb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6310 [e]pî,פִּ֔יmy mouthNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֕אמֶרand saidVerb
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֛הseePrt
5060 [e]nā-ḡa‘נָגַ֥עhas touchedVerb
2088 [e]zehזֶ֖הthisPro
5921 [e]‘al-עַל־andPrep
8193 [e]śə-p̄ā-ṯe-ḵā;שְׂפָתֶ֑יךָyour lipsNoun
5493 [e]wə-sārוְסָ֣רand is taken awayVerb
5771 [e]‘ă-wō-ne-ḵā,עֲוֹנֶ֔ךָyour iniquityNoun
2403 [e]wə-ḥaṭ-ṭā-ṯə-ḵāוְחַטָּאתְךָ֖and your sinNoun
3722 [e]tə-ḵup-pār.תְּכֻפָּֽר׃purgedVerb
Hebrew Texts
ישעה 6:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּגַּ֣ע עַל־פִּ֔י וַיֹּ֕אמֶר הִנֵּ֛ה נָגַ֥ע זֶ֖ה עַל־שְׂפָתֶ֑יךָ וְסָ֣ר עֲוֹנֶ֔ךָ וְחַטָּאתְךָ֖ תְּכֻפָּֽר׃

ישעה 6:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויגע על־פי ויאמר הנה נגע זה על־שפתיך וסר עונך וחטאתך תכפר׃

Links
Isaiah 6:7Isaiah 6:7 Text AnalysisIsaiah 6:7 InterlinearIsaiah 6:7 MultilingualIsaiah 6:7 TSKIsaiah 6:7 Cross ReferencesIsaiah 6:7 Bible HubIsaiah 6:7 Biblia ParalelaIsaiah 6:7 Chinese BibleIsaiah 6:7 French BibleIsaiah 6:7 German Bible

Bible Hub
Isaiah 6:6
Top of Page
Top of Page