Isaiah 60:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]wə-hā-lə-ḵūוְהָלְכ֨וּand you shall comeVerb
413 [e]’ê-la-yiḵאֵלַ֤יִךְuntoPrep
7817 [e]šə-ḥō-w-aḥשְׁח֙וֹחַ֙bendingVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יThe sonsNoun
6031 [e]mə-‘an-na-yiḵ,מְעַנַּ֔יִךְof those who afflictedVerb
7812 [e]wə-hiš-ta-ḥă-wūוְהִֽשְׁתַּחֲו֛וּand you shall bow themselves downVerb
5921 [e]‘al-עַל־atPrep
3709 [e]kap-pō-wṯכַּפּ֥וֹתthe solesNoun
7272 [e]raḡ-la-yiḵרַגְלַ֖יִךְof your feetNoun
3605 [e]kāl-כָּל־And allNoun
5006 [e]mə-na-’ă-ṣā-yiḵ;מְנַֽאֲצָ֑יִךְthey who despisedVerb
7121 [e]wə-qā-rə-’ūוְקָ֤רְאוּand they shall callVerb
  lāḵלָךְ֙to youPrep
5892 [e]‘îrעִ֣ירThe cityNoun
3069 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הThe LORDNoun
6726 [e]ṣî-yō-wnצִיּ֖וֹןThe ZionNoun
6918 [e]qə-ḏō-wōšקְד֥וֹשׁof the Holy OneAdj
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
ישעה 60:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָלְכ֨וּ אֵלַ֤יִךְ שְׁחֹ֙וחַ֙ בְּנֵ֣י מְעַנַּ֔יִךְ וְהִֽשְׁתַּחֲו֛וּ עַל־כַּפֹּ֥ות רַגְלַ֖יִךְ כָּל־מְנַֽאֲצָ֑יִךְ וְקָ֤רְאוּ לָךְ֙ עִ֣יר יְהוָ֔ה צִיֹּ֖ון קְדֹ֥ושׁ יִשְׂרָאֵֽל׃

ישעה 60:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והלכו אליך שחוח בני מעניך והשתחוו על־כפות רגליך כל־מנאציך וקראו לך עיר יהוה ציון קדוש ישראל׃

Links
Isaiah 60:14Isaiah 60:14 Text AnalysisIsaiah 60:14 InterlinearIsaiah 60:14 MultilingualIsaiah 60:14 TSKIsaiah 60:14 Cross ReferencesIsaiah 60:14 Bible HubIsaiah 60:14 Biblia ParalelaIsaiah 60:14 Chinese BibleIsaiah 60:14 French BibleIsaiah 60:14 German Bible

Bible Hub
Isaiah 60:13
Top of Page
Top of Page