Isaiah 64:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6293 [e]pā-ḡa‘-tāפָּגַ֤עְתָּmeet himVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7797 [e]śāśשָׂשׂ֙that rejoicesVerb
6213 [e]wə-‘ō-śêhוְעֹ֣שֵׂהand worksVerb
6664 [e]ṣe-ḏeq,צֶ֔דֶקrighteousness youNoun
1870 [e]biḏ-rā-ḵe-ḵāבִּדְרָכֶ֖יךָin your waysNoun
2142 [e]yiz-kə-rū-ḵā;יִזְכְּר֑וּךָ[those that] rememberVerb
2005 [e]hên-הֵן־BeholdAdv
859 [e]’at-tāhאַתָּ֤הyouPro
7107 [e]qā-ṣap̄-tāקָצַ֙פְתָּ֙are angryVerb
2398 [e]wan-ne-ḥĕ-ṭā,וַֽנֶּחֱטָ֔אfor we have sinnedVerb
  bā-hemבָּהֶ֥םinPrep
5769 [e]‘ō-w-lāmעוֹלָ֖םthose is continuanceNoun
3467 [e]wə-niw-wā-šê-a‘.וְנִוָּשֵֽׁעַ׃and we shall be savedVerb
Hebrew Texts
ישעה 64:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
פָּגַ֤עְתָּ אֶת־שָׂשׂ֙ וְעֹ֣שֵׂה צֶ֔דֶק בִּדְרָכֶ֖יךָ יִזְכְּר֑וּךָ הֵן־אַתָּ֤ה קָצַ֙פְתָּ֙ וַֽנֶּחֱטָ֔א בָּהֶ֥ם עֹולָ֖ם וְנִוָּשֵֽׁעַ׃

ישעה 64:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
פגעת את־שש ועשה צדק בדרכיך יזכרוך הן־אתה קצפת ונחטא בהם עולם ונושע׃

Links
Isaiah 64:5Isaiah 64:5 Text AnalysisIsaiah 64:5 InterlinearIsaiah 64:5 MultilingualIsaiah 64:5 TSKIsaiah 64:5 Cross ReferencesIsaiah 64:5 Bible HubIsaiah 64:5 Biblia ParalelaIsaiah 64:5 Chinese BibleIsaiah 64:5 French BibleIsaiah 64:5 German Bible

Bible Hub
Isaiah 64:4
Top of Page
Top of Page