Isaiah 65:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3651 [e]lā-ḵênלָכֵ֞ןThereforeAdj
3541 [e]kōh-כֹּה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣ר ׀saysVerb
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֣יthe LordNoun
3069 [e]Yah-wehיְהוִ֗הGODNoun
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֨הBeholdPrt
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏayעֲבָדַ֤י ׀My servantsNoun
398 [e]yō-ḵê-lūיֹאכֵ֙לוּ֙shall eatVerb
859 [e]wə-’at-temוְאַתֶּ֣םbut youPro
7456 [e]tir-‘ā-ḇū,תִּרְעָ֔בוּshall be hungryVerb
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֧הBeholdPrt
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏayעֲבָדַ֛יMy servantsNoun
8354 [e]yiš-tūיִשְׁתּ֖וּshall drinkVerb
859 [e]wə-’at-temוְאַתֶּ֣םbut youPro
6770 [e]tiṣ-mā-’ū;תִּצְמָ֑אוּshall be thirstyVerb
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֧הBeholdPrt
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏayעֲבָדַ֛יMy servantsNoun
8055 [e]yiś-mā-ḥūיִשְׂמָ֖חוּshall rejoiceVerb
859 [e]wə-’at-temוְאַתֶּ֥םbut youPro
954 [e]tê-ḇō-šū.תֵּבֹֽשׁוּ׃shall be ashamedVerb
Hebrew Texts
ישעה 65:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לָכֵ֞ן כֹּה־אָמַ֣ר ׀ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֗ה הִנֵּ֨ה עֲבָדַ֤י ׀ יֹאכֵ֙לוּ֙ וְאַתֶּ֣ם תִּרְעָ֔בוּ הִנֵּ֧ה עֲבָדַ֛י יִשְׁתּ֖וּ וְאַתֶּ֣ם תִּצְמָ֑אוּ הִנֵּ֧ה עֲבָדַ֛י יִשְׂמָ֖חוּ וְאַתֶּ֥ם תֵּבֹֽשׁוּ׃

ישעה 65:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לכן כה־אמר ׀ אדני יהוה הנה עבדי ׀ יאכלו ואתם תרעבו הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו הנה עבדי ישמחו ואתם תבשו׃

Links
Isaiah 65:13Isaiah 65:13 Text AnalysisIsaiah 65:13 InterlinearIsaiah 65:13 MultilingualIsaiah 65:13 TSKIsaiah 65:13 Cross ReferencesIsaiah 65:13 Bible HubIsaiah 65:13 Biblia ParalelaIsaiah 65:13 Chinese BibleIsaiah 65:13 French BibleIsaiah 65:13 German Bible

Bible Hub
Isaiah 65:12
Top of Page
Top of Page