Isaiah 66:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֤עַןto the end thatSubst
3243 [e]tî-nə-qūתִּֽינְקוּ֙you may suckVerb
7646 [e]ū-śə-ḇa‘-tem,וּשְׂבַעְתֶּ֔םand be satisfiedVerb
7699 [e]miš-šōḏמִשֹּׁ֖דwith the breastsNoun
8575 [e]tan-ḥu-me-hā;תַּנְחֻמֶ֑יהָof her consolationsNoun
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֧עַןto the end thatSubst
4711 [e]tā-mōṣ-ṣūתָּמֹ֛צּוּyou may milk outVerb
6026 [e]wə-hiṯ-‘an-naḡ-temוְהִתְעַנַּגְתֶּ֖םand be delightedVerb
2123 [e]miz-zîzמִזִּ֥יזwith her bountifulNoun
3519 [e]kə-ḇō-w-ḏāh.כְּבוֹדָֽהּ׃of her gloryNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 66:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְמַ֤עַן תִּֽינְקוּ֙ וּשְׂבַעְתֶּ֔ם מִשֹּׁ֖ד תַּנְחֻמֶ֑יהָ לְמַ֧עַן תָּמֹ֛צּוּ וְהִתְעַנַּגְתֶּ֖ם מִזִּ֥יז כְּבֹודָֽהּ׃ ס

ישעה 66:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
למען תינקו ושבעתם משד תנחמיה למען תמצו והתענגתם מזיז כבודה׃ ס

Links
Isaiah 66:11Isaiah 66:11 Text AnalysisIsaiah 66:11 InterlinearIsaiah 66:11 MultilingualIsaiah 66:11 TSKIsaiah 66:11 Cross ReferencesIsaiah 66:11 Bible HubIsaiah 66:11 Biblia ParalelaIsaiah 66:11 Chinese BibleIsaiah 66:11 French BibleIsaiah 66:11 German Bible

Bible Hub
Isaiah 66:10
Top of Page
Top of Page