Isaiah 66:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8085 [e]šim-‘ūשִׁמְעוּ֙HearVerb
1697 [e]də-ḇar-דְּבַר־the wordNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORD youNoun
2730 [e]ha-ḥă-rê-ḏîmהַחֲרֵדִ֖יםthat trembleAdj
413 [e]’el-אֶל־atPrep
1697 [e]də-ḇā-rōw;דְּבָר֑וֹhis wordNoun
559 [e]’ā-mə-rūאָמְרוּ֩saidVerb
251 [e]’ă-ḥê-ḵemאֲחֵיכֶ֨םYour brothersNoun
8130 [e]śō-nə-’ê-ḵemשֹׂנְאֵיכֶ֜םthat hatedVerb
5077 [e]mə-nad-dê-ḵem,מְנַדֵּיכֶ֗םyou that cast you outVerb
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֤עַןto the end thatSubst
8034 [e]šə-mîשְׁמִי֙of for my nameNoun
3513 [e]yiḵ-baḏיִכְבַּ֣דbe glorifiedVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הLet the LORDNoun
7200 [e]wə-nir-’ehוְנִרְאֶ֥הbut he shall appearVerb
8057 [e]ḇə-śim-ḥaṯ-ḵemבְשִׂמְחַתְכֶ֖םto your joyNoun
1992 [e]wə-hêmוְהֵ֥םand theyPro
954 [e]yê-ḇō-šū.יֵבֹֽשׁוּ׃shall be ashamedVerb
Hebrew Texts
ישעה 66:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שִׁמְעוּ֙ דְּבַר־יְהוָ֔ה הַחֲרֵדִ֖ים אֶל־דְּבָרֹ֑ו אָמְרוּ֩ אֲחֵיכֶ֨ם שֹׂנְאֵיכֶ֜ם מְנַדֵּיכֶ֗ם לְמַ֤עַן שְׁמִי֙ יִכְבַּ֣ד יְהוָ֔ה וְנִרְאֶ֥ה בְשִׂמְחַתְכֶ֖ם וְהֵ֥ם יֵבֹֽשׁוּ׃

ישעה 66:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שמעו דבר־יהוה החרדים אל־דברו אמרו אחיכם שנאיכם מנדיכם למען שמי יכבד יהוה ונראה בשמחתכם והם יבשו׃

Links
Isaiah 66:5Isaiah 66:5 Text AnalysisIsaiah 66:5 InterlinearIsaiah 66:5 MultilingualIsaiah 66:5 TSKIsaiah 66:5 Cross ReferencesIsaiah 66:5 Bible HubIsaiah 66:5 Biblia ParalelaIsaiah 66:5 Chinese BibleIsaiah 66:5 French BibleIsaiah 66:5 German Bible

Bible Hub
Isaiah 66:4
Top of Page
Top of Page