Jeremiah 12:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8205 [e]šə-p̄ā-yimשְׁפָיִ֣םhigh placesNoun
4057 [e]bam-miḏ-bār,בַּמִּדְבָּ֗רin the wildernessNoun
935 [e]bā-’ūבָּ֚אוּhave comeVerb
7703 [e]šō-ḏə-ḏîm,שֹֽׁדְדִ֔יםThe spoilersVerb
3588 [e]כִּ֣יforConj
2719 [e]ḥe-reḇחֶ֤רֶבthe swordNoun
3068 [e]Yah-wehלַֽיהוָה֙of the LORDNoun
398 [e]’ō-ḵə-lāh,אֹֽכְלָ֔הshall devourVerb
7097 [e]miq-ṣêh-מִקְצֵה־From one endNoun
776 [e]’e-reṣאֶ֖רֶץof the landNoun
5704 [e]wə-‘aḏ-וְעַד־and even toPrep
7097 [e]qə-ṣêhקְצֵ֣ה[other] the endNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ;הָאָ֑רֶץof the landNoun
369 [e]’ênאֵ֥יןnotPrt
7965 [e]šā-lō-wmשָׁל֖וֹםshall have peaceNoun
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־On allNoun
1320 [e]bā-śār.בָּשָֽׂר׃fleshNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 12:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַֽל־כָּל־שְׁפָיִ֣ם בַּמִּדְבָּ֗ר בָּ֚אוּ שֹֽׁדְדִ֔ים כִּ֣י חֶ֤רֶב לַֽיהוָה֙ אֹֽכְלָ֔ה מִקְצֵה־אֶ֖רֶץ וְעַד־קְצֵ֣ה הָאָ֑רֶץ אֵ֥ין שָׁלֹ֖ום לְכָל־בָּשָֽׂר׃ ס

ירמיה 12:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
על־כל־שפים במדבר באו שדדים כי חרב ליהוה אכלה מקצה־ארץ ועד־קצה הארץ אין שלום לכל־בשר׃ ס

Links
Jeremiah 12:12Jeremiah 12:12 Text AnalysisJeremiah 12:12 InterlinearJeremiah 12:12 MultilingualJeremiah 12:12 TSKJeremiah 12:12 Cross ReferencesJeremiah 12:12 Bible HubJeremiah 12:12 Biblia ParalelaJeremiah 12:12 Chinese BibleJeremiah 12:12 French BibleJeremiah 12:12 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 12:11
Top of Page
Top of Page