Jeremiah 15:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5674 [e]wə-ha-‘ă-ḇar-tîוְהַֽעֲבַרְתִּי֙[thee] And I will make to passVerb
854 [e]’eṯ-אֶת־withPrep
341 [e]’ō-yə-ḇe-ḵā,אֹ֣יְבֶ֔יךָyour enemiesNoun
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֖רֶץinto a landNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3045 [e]yā-ḏā-‘ə-tā;יָדָ֑עְתָּdo [which] you knowVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
784 [e]’êšאֵ֛שׁa fireNoun
6919 [e]qā-ḏə-ḥāhקָדְחָ֥הis kindledVerb
639 [e]ḇə-’ap-pîבְאַפִּ֖יin My angerNoun
5921 [e]‘ă-lê-ḵemעֲלֵיכֶ֥םonPrep
3344 [e]tū-qāḏ.תּוּקָֽד׃[which] shall burnVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 15:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַֽעֲבַרְתִּי֙ אֶת־אֹ֣יְבֶ֔יךָ בְּאֶ֖רֶץ לֹ֣א יָדָ֑עְתָּ כִּֽי־אֵ֛שׁ קָדְחָ֥ה בְאַפִּ֖י עֲלֵיכֶ֥ם תּוּקָֽד׃ ס

ירמיה 15:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והעברתי את־איביך בארץ לא ידעת כי־אש קדחה באפי עליכם תוקד׃ ס

Links
Jeremiah 15:14Jeremiah 15:14 Text AnalysisJeremiah 15:14 InterlinearJeremiah 15:14 MultilingualJeremiah 15:14 TSKJeremiah 15:14 Cross ReferencesJeremiah 15:14 Bible HubJeremiah 15:14 Biblia ParalelaJeremiah 15:14 Chinese BibleJeremiah 15:14 French BibleJeremiah 15:14 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 15:13
Top of Page
Top of Page