Jeremiah 2:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣יforConj
5769 [e]mê-‘ō-w-lāmמֵעוֹלָ֞םlongNoun
7665 [e]šā-ḇar-tîשָׁבַ֣רְתִּיI have brokenVerb
5923 [e]‘ul-lêḵ,עֻלֵּ֗ךְyour yokeNoun
5423 [e]nit-taq-tîנִתַּ֙קְתִּי֙burstVerb
4147 [e]mō-ws-rō-ṯa-yiḵ,מוֹסְרֹתַ֔יִךְyour bandsNoun
559 [e]wat-tō-mə-rîוַתֹּאמְרִ֖יand you saidVerb
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
  [’e-‘ĕ-ḇōḏ[אֶעֱבֹד -  
  ḵ]כ] -  
5647 [e](’e-‘ĕ-ḇō-wr;(אֶעֱבֹ֑ורI will serveVerb
  q)ק) -  
3588 [e]כִּ֣יwhenConj
5921 [e]‘al-עַֽל־onPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1389 [e]giḇ-‘āhגִּבְעָ֞הhillNoun
1364 [e]gə-ḇō-hāh,גְּבֹהָ֗הhighAdj
8478 [e]wə-ṯa-ḥaṯוְתַ֙חַת֙And underNoun
3605 [e]kāl-כָּל־everyNoun
6086 [e]‘êṣעֵ֣ץtreeNoun
7488 [e]ra-‘ă-nān,רַעֲנָ֔ןgreenAdj
859 [e]’atאַ֖תְּyouPro
6808 [e]ṣō-‘āhצֹעָ֥הwanderVerb
2181 [e]zō-nāh.זֹנָֽה׃playing the harlotVerb
Hebrew Texts
ירמיה 2:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י מֵעֹולָ֞ם שָׁבַ֣רְתִּי עֻלֵּ֗ךְ נִתַּ֙קְתִּי֙ מֹוסְרֹתַ֔יִךְ וַתֹּאמְרִ֖י לֹ֣א [אֶעֱבֹד כ] (אֶעֱבֹ֑ור ק) כִּ֣י עַֽל־כָּל־גִּבְעָ֞ה גְּבֹהָ֗ה וְתַ֙חַת֙ כָּל־עֵ֣ץ רַעֲנָ֔ן אַ֖תְּ צֹעָ֥ה זֹנָֽה׃

ירמיה 2:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי מעולם שברתי עלך נתקתי מוסרתיך ותאמרי לא [אעבד כ] (אעבור ק) כי על־כל־גבעה גבהה ותחת כל־עץ רענן את צעה זנה׃

Links
Jeremiah 2:20Jeremiah 2:20 Text AnalysisJeremiah 2:20 InterlinearJeremiah 2:20 MultilingualJeremiah 2:20 TSKJeremiah 2:20 Cross ReferencesJeremiah 2:20 Bible HubJeremiah 2:20 Biblia ParalelaJeremiah 2:20 Chinese BibleJeremiah 2:20 French BibleJeremiah 2:20 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 2:19
Top of Page
Top of Page