Jeremiah 2:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1322 [e]kə-ḇō-šeṯכְּבֹ֤שֶׁתis ashamedNoun
1590 [e]gan-nāḇגַּנָּב֙As the thiefNoun
3588 [e]כִּ֣יwhenConj
4672 [e]yim-mā-ṣê,יִמָּצֵ֔אhe is foundVerb
3651 [e]kênכֵּ֥ןSoAdj
954 [e]hō-ḇî-šūהֹבִ֖ישׁוּashamedVerb
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתis the houseNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
1992 [e]hêm-māhהֵ֤מָּהtheyPro
4428 [e]mal-ḵê-hemמַלְכֵיהֶם֙their kingsNoun
8269 [e]śā-rê-hem,שָֽׂרֵיהֶ֔םtheir princesNoun
3548 [e]wə-ḵō-hă-nê-hemוְכֹהֲנֵיהֶ֖םand their priestsNoun
5030 [e]ū-nə-ḇî-’ê-hem.וּנְבִיאֵיהֶֽם׃and their prophetsNoun
Hebrew Texts
ירמיה 2:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כְּבֹ֤שֶׁת גַּנָּב֙ כִּ֣י יִמָּצֵ֔א כֵּ֥ן הֹבִ֖ישׁוּ בֵּ֣ית יִשְׂרָאֵ֑ל הֵ֤מָּה מַלְכֵיהֶם֙ שָֽׂרֵיהֶ֔ם וְכֹהֲנֵיהֶ֖ם וּנְבִיאֵיהֶֽם׃

ירמיה 2:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כבשת גנב כי ימצא כן הבישו בית ישראל המה מלכיהם שריהם וכהניהם ונביאיהם׃

Links
Jeremiah 2:26Jeremiah 2:26 Text AnalysisJeremiah 2:26 InterlinearJeremiah 2:26 MultilingualJeremiah 2:26 TSKJeremiah 2:26 Cross ReferencesJeremiah 2:26 Bible HubJeremiah 2:26 Biblia ParalelaJeremiah 2:26 Chinese BibleJeremiah 2:26 French BibleJeremiah 2:26 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 2:25
Top of Page
Top of Page