Jeremiah 20:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣יforConj
3541 [e]ḵōhכֹ֣הThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֡הthe LORDNoun
2005 [e]hin-nîהִנְנִי֩I am goingAdv
5414 [e]nō-ṯen-ḵāנֹתֶנְךָ֨I will make youVerb
4032 [e]lə-mā-ḡō-wrלְמָג֜וֹרa terrorNoun
  lə-ḵāלְךָ֣toPrep
3605 [e]ū-lə-ḵāl-וּלְכָל־and to allNoun
157 [e]’ō-hă-ḇe-ḵā,אֹהֲבֶ֗יךָyour friendsVerb
5307 [e]wə-nā-p̄ə-lūוְנָֽפְל֛וּand they shall fallVerb
2719 [e]bə-ḥe-reḇבְּחֶ֥רֶבby the swordNoun
341 [e]’ō-yə-ḇê-hemאֹיְבֵיהֶ֖םof their enemiesNoun
5869 [e]wə-‘ê-ne-ḵāוְעֵינֶ֣יךָand your eyesNoun
7200 [e]rō-’ō-wṯ;רֹא֑וֹתshall beholdVerb
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־over allNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֗הJudah [it]Noun
5414 [e]’et-tênאֶתֵּן֙and I will giveVerb
3027 [e]bə-yaḏבְּיַ֣דto the handNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־of the kingNoun
894 [e]bā-ḇel,בָּבֶ֔לof BabylonNoun
1540 [e]wə-hiḡ-lāmוְהִגְלָ֥םand he shall carry them captiveVerb
894 [e]bā-ḇe-lāhבָּבֶ֖לָהto BabylonNoun
5221 [e]wə-hik-kāmוְהִכָּ֥םand shall slay themVerb
2719 [e]be-ḥā-reḇ.בֶּחָֽרֶב׃with the swordNoun
Hebrew Texts
ירמיה 20:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י כֹ֣ה אָמַ֣ר יְהוָ֡ה הִנְנִי֩ נֹתֶנְךָ֙ לְמָגֹ֜ור לְךָ֣ וּלְכָל־אֹהֲבֶ֗יךָ וְנָֽפְל֛וּ בְּחֶ֥רֶב אֹיְבֵיהֶ֖ם וְעֵינֶ֣יךָ רֹאֹ֑ות וְאֶת־כָּל־יְהוּדָ֗ה אֶתֵּן֙ בְּיַ֣ד מֶֽלֶךְ־בָּבֶ֔ל וְהִגְלָ֥ם בָּבֶ֖לָה וְהִכָּ֥ם בֶּחָֽרֶב׃

ירמיה 20:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי כה אמר יהוה הנני נתנך למגור לך ולכל־אהביך ונפלו בחרב איביהם ועיניך ראות ואת־כל־יהודה אתן ביד מלך־בבל והגלם בבלה והכם בחרב׃

Links
Jeremiah 20:4Jeremiah 20:4 Text AnalysisJeremiah 20:4 InterlinearJeremiah 20:4 MultilingualJeremiah 20:4 TSKJeremiah 20:4 Cross ReferencesJeremiah 20:4 Bible HubJeremiah 20:4 Biblia ParalelaJeremiah 20:4 Chinese BibleJeremiah 20:4 French BibleJeremiah 20:4 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 20:3
Top of Page
Top of Page