Jeremiah 26:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
194 [e]’ū-layאוּלַ֣יIf so beAdv
8085 [e]yiš-mə-‘ū,יִשְׁמְע֔וּthey will listenVerb
7725 [e]wə-yā-šu-ḇūוְיָשֻׁ֕בוּand turnVerb
376 [e]’îšאִ֖ישׁevery manNoun
1870 [e]mid-dar-kōwמִדַּרְכּ֣וֹwayNoun
7451 [e]hā-rā-‘āh;הָרָעָ֑הfrom his evilAdj
5162 [e]wə-ni-ḥam-tîוְנִחַמְתִּ֣יthat I may repent meVerb
413 [e]’el-אֶל־ofPrep
7451 [e]hā-rā-‘āh,הָרָעָ֗הthe evilAdj
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
595 [e]’ā-nō-ḵîאָנֹכִ֤יI [am]Pro
2803 [e]ḥō-šêḇחֹשֵׁב֙purposeVerb
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֣וֹתto doVerb
  lā-hem,לָהֶ֔םto themPrep
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֖יbecauseNoun
7455 [e]rō-a‘רֹ֥עַof the evilNoun
4611 [e]ma-‘al-lê-hem.מַעַלְלֵיהֶֽם׃of their deedsNoun
Hebrew Texts
ירמיה 26:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אוּלַ֣י יִשְׁמְע֔וּ וְיָשֻׁ֕בוּ אִ֖ישׁ מִדַּרְכֹּ֣ו הָרָעָ֑ה וְנִחַמְתִּ֣י אֶל־הָרָעָ֗ה אֲשֶׁ֨ר אָנֹכִ֤י חֹשֵׁב֙ לַעֲשֹׂ֣ות לָהֶ֔ם מִפְּנֵ֖י רֹ֥עַ מַעַלְלֵיהֶֽם׃

ירמיה 26:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אולי ישמעו וישבו איש מדרכו הרעה ונחמתי אל־הרעה אשר אנכי חשב לעשות להם מפני רע מעלליהם׃

Links
Jeremiah 26:3Jeremiah 26:3 Text AnalysisJeremiah 26:3 InterlinearJeremiah 26:3 MultilingualJeremiah 26:3 TSKJeremiah 26:3 Cross ReferencesJeremiah 26:3 Bible HubJeremiah 26:3 Biblia ParalelaJeremiah 26:3 Chinese BibleJeremiah 26:3 French BibleJeremiah 26:3 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 26:2
Top of Page
Top of Page