Jeremiah 26:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4069 [e]mad-dū-a‘מַדּוּעַ֩WhyAdv
5012 [e]nib-bê-ṯāנִבֵּ֨יתָhave you prophesiedVerb
8034 [e]ḇə-šêm-בְשֵׁם־in the nameNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הof the LORDNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
7887 [e]kə-ši-lōwכְּשִׁלוֹ֙like ShilohNoun
1961 [e]yih-yehיִֽהְיֶה֙shall beVerb
1004 [e]hab-ba-yiṯהַבַּ֣יִתhouseNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֔הThisPro
5892 [e]wə-hā-‘îrוְהָעִ֥ירand cityNoun
2063 [e]haz-zōṯהַזֹּ֛אתthisPro
2717 [e]te-ḥĕ-raḇתֶּחֱרַ֖בshall be desolateVerb
369 [e]mê-’ênמֵאֵ֣יןoutsidePrt
3427 [e]yō-wō-šêḇ;יוֹשֵׁ֑בan inhabitantVerb
6950 [e]way-yiq-qā-hêlוַיִּקָּהֵ֧לAnd were gatheredVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֛םthe peopleNoun
413 [e]’el-אֶֽל־againstPrep
3414 [e]yir-mə-yā-hūיִרְמְיָ֖הוּJeremiahNoun
1004 [e]bə-ḇêṯבְּבֵ֥יתin the houseNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
ירמיה 26:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מַדּוּעַ֩ נִבֵּ֨יתָ בְשֵׁם־יְהוָ֜ה לֵאמֹ֗ר כְּשִׁלֹו֙ יִֽהְיֶה֙ הַבַּ֣יִת הַזֶּ֔ה וְהָעִ֥יר הַזֹּ֛את תֶּחֱרַ֖ב מֵאֵ֣ין יֹושֵׁ֑ב וַיִּקָּהֵ֧ל כָּל־הָעָ֛ם אֶֽל־יִרְמְיָ֖הוּ בְּבֵ֥ית יְהוָֽה׃

ירמיה 26:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מדוע נבית בשם־יהוה לאמר כשלו יהיה הבית הזה והעיר הזאת תחרב מאין יושב ויקהל כל־העם אל־ירמיהו בבית יהוה׃

Links
Jeremiah 26:9Jeremiah 26:9 Text AnalysisJeremiah 26:9 InterlinearJeremiah 26:9 MultilingualJeremiah 26:9 TSKJeremiah 26:9 Cross ReferencesJeremiah 26:9 Bible HubJeremiah 26:9 Biblia ParalelaJeremiah 26:9 Chinese BibleJeremiah 26:9 French BibleJeremiah 26:9 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 26:8
Top of Page
Top of Page