Jeremiah 28:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3651 [e]lā-ḵên,לָכֵ֗ןThereforeAdj
3541 [e]kōhכֹּ֚הThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
2005 [e]hin-nîהִנְנִי֙I am aboutAdv
7971 [e]mə-šal-lê-ḥă-ḵā,מְשַֽׁלֵּֽחֲךָ֔I will cast youVerb
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֖לfrom offPrep
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֣יthe faceNoun
127 [e]hā-’ă-ḏā-māh;הָאֲדָמָ֑הof the earthNoun
8141 [e]haš-šā-nāhהַשָּׁנָה֙this yearNoun
859 [e]’at-tāhאַתָּ֣הyouPro
4191 [e]mêṯ,מֵ֔תshall dieVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
5627 [e]sā-rāhסָרָ֥הrebellionNoun
1696 [e]ḏib-bar-tāדִבַּ֖רְתָּyou have taughtVerb
413 [e]’el-אֶל־againstPrep
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
ירמיה 28:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לָכֵ֗ן כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה הִנְנִי֙ מְשַֽׁלֵּֽחֲךָ֔ מֵעַ֖ל פְּנֵ֣י הָאֲדָמָ֑ה הַשָּׁנָה֙ אַתָּ֣ה מֵ֔ת כִּֽי־סָרָ֥ה דִבַּ֖רְתָּ אֶל־יְהוָֽה׃

ירמיה 28:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לכן כה אמר יהוה הנני משלחך מעל פני האדמה השנה אתה מת כי־סרה דברת אל־יהוה׃

Links
Jeremiah 28:16Jeremiah 28:16 Text AnalysisJeremiah 28:16 InterlinearJeremiah 28:16 MultilingualJeremiah 28:16 TSKJeremiah 28:16 Cross ReferencesJeremiah 28:16 Bible HubJeremiah 28:16 Biblia ParalelaJeremiah 28:16 Chinese BibleJeremiah 28:16 French BibleJeremiah 28:16 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 28:15
Top of Page
Top of Page