Jeremiah 30:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]kāl-כָּל־AllNoun
157 [e]mə-’a-hă-ḇa-yiḵמְאַהֲבַ֣יִךְyour loversVerb
7911 [e]šə-ḵê-ḥūḵ,שְׁכֵח֔וּךְhave forgottenVerb
853 [e]’ō-w-ṯāḵאוֹתָ֖ךְyouAcc
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
1875 [e]yiḏ-rō-šū;יִדְרֹ֑שׁוּdo they seekVerb
3588 [e]כִּי֩for youConj
4347 [e]mak-kaṯמַכַּ֨תwith the woundNoun
341 [e]’ō-w-yêḇאוֹיֵ֤בof an enemyNoun
5221 [e]hik-kî-ṯîḵהִכִּיתִיךְ֙I have woundedVerb
4148 [e]mū-sarמוּסַ֣רWith the punishmentNoun
394 [e]’aḵ-zā-rî,אַכְזָרִ֔יof a cruelAdj
5921 [e]‘alעַ֚לforPrep
7230 [e]rōḇרֹ֣בthe multitudeNoun
5771 [e]‘ă-wō-nêḵ,עֲוֹנֵ֔ךְof your iniquityNoun
6105 [e]‘ā-ṣə-mūעָצְמ֖וּwere increasedVerb
2403 [e]ḥaṭ-ṭō-ṯā-yiḵ.חַטֹּאתָֽיִךְ׃[because] your sinsNoun
Hebrew Texts
ירמיה 30:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּל־מְאַהֲבַ֣יִךְ שְׁכֵח֔וּךְ אֹותָ֖ךְ לֹ֣א יִדְרֹ֑שׁוּ כִּי֩ מַכַּ֨ת אֹויֵ֤ב הִכִּיתִיךְ֙ מוּסַ֣ר אַכְזָרִ֔י עַ֚ל רֹ֣ב עֲוֹנֵ֔ךְ עָצְמ֖וּ חַטֹּאתָֽיִךְ׃

ירמיה 30:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־מאהביך שכחוך אותך לא ידרשו כי מכת אויב הכיתיך מוסר אכזרי על רב עונך עצמו חטאתיך׃

Links
Jeremiah 30:14Jeremiah 30:14 Text AnalysisJeremiah 30:14 InterlinearJeremiah 30:14 MultilingualJeremiah 30:14 TSKJeremiah 30:14 Cross ReferencesJeremiah 30:14 Bible HubJeremiah 30:14 Biblia ParalelaJeremiah 30:14 Chinese BibleJeremiah 30:14 French BibleJeremiah 30:14 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 30:13
Top of Page
Top of Page