Jeremiah 32:33
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6437 [e]way-yip̄-nūוַיִּפְנ֥וּAnd they have turnedVerb
413 [e]’ê-layאֵלַ֛יunto mePrep
6203 [e]‘ō-rep̄עֹ֖רֶףthe backNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
6440 [e]p̄ā-nîm;פָנִ֑יםthe faceNoun
3925 [e]wə-lam-mêḏוְלַמֵּ֤דand though I taughtVerb
853 [e]’ō-ṯāmאֹתָם֙themAcc
7925 [e]haš-kêmהַשְׁכֵּ֣םswelling up earlyVerb
3925 [e]wə-lam-mêḏ,וְלַמֵּ֔דand teachingVerb
369 [e]wə-’ê-nāmוְאֵינָ֥םand yet they have notPrt
8085 [e]šō-mə-‘îmשֹׁמְעִ֖יםdo [them] listenedVerb
3947 [e]lā-qa-ḥaṯלָקַ֥חַתto receiveVerb
4148 [e]mū-sār.מוּסָֽר׃instructionNoun
Hebrew Texts
ירמיה 32:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּפְנ֥וּ אֵלַ֛י עֹ֖רֶף וְלֹ֣א פָנִ֑ים וְלַמֵּ֤ד אֹתָם֙ הַשְׁכֵּ֣ם וְלַמֵּ֔ד וְאֵינָ֥ם שֹׁמְעִ֖ים לָקַ֥חַת מוּסָֽר׃

ירמיה 32:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויפנו אלי ערף ולא פנים ולמד אתם השכם ולמד ואינם שמעים לקחת מוסר׃

Links
Jeremiah 32:33Jeremiah 32:33 Text AnalysisJeremiah 32:33 InterlinearJeremiah 32:33 MultilingualJeremiah 32:33 TSKJeremiah 32:33 Cross ReferencesJeremiah 32:33 Bible HubJeremiah 32:33 Biblia ParalelaJeremiah 32:33 Chinese BibleJeremiah 32:33 French BibleJeremiah 32:33 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 32:32
Top of Page
Top of Page