Jeremiah 36:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and toPrep
3079 [e]yə-hō-w-yā-qîmיְהוֹיָקִ֤יםJehoiakimNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙of JudahNoun
559 [e]tō-mar,תֹּאמַ֔רyou shall sayVerb
3541 [e]kōhכֹּ֖הThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הthe LORDNoun
859 [e]’at-tāhאַ֠תָּהyouPro
8313 [e]śā-rap̄-tāשָׂרַ֜פְתָּhave burnedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4039 [e]ham-mə-ḡil-lāhהַמְּגִלָּ֤הrollNoun
2063 [e]haz-zōṯהַזֹּאת֙thisPro
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
4069 [e]mad-dū-a‘מַדּוּעַ֩WhyAdv
3789 [e]kā-ṯaḇ-tāכָּתַ֨בְתָּhave you writtenVerb
5921 [e]‘ā-le-hāעָלֶ֜יהָthereinPrep
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
935 [e]bō-בֹּֽא־shall certainlyVerb
935 [e]yā-ḇō-wיָב֤וֹאcomeVerb
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־on it that the kingNoun
894 [e]bā-ḇelבָּבֶל֙of BabylonNoun
7843 [e]wə-hiš-ḥîṯוְהִשְׁחִית֙and destroyVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֣רֶץlandNoun
2063 [e]haz-zōṯ,הַזֹּ֔אתthisPro
7673 [e]wə-hiš-bîṯוְהִשְׁבִּ֥יתand shall cause to ceaseVerb
4480 [e]mim-men-nāhמִמֶּ֖נָּהfromPrep
120 [e]’ā-ḏāmאָדָ֥םthere manNoun
929 [e]ū-ḇə-hê-māh.וּבְהֵמָֽה׃and beastNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 36:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַל־יְהֹויָקִ֤ים מֶֽלֶךְ־יְהוּדָה֙ תֹּאמַ֔ר כֹּ֖ה אָמַ֣ר יְהוָ֑ה אַ֠תָּה שָׂרַ֜פְתָּ אֶת־הַמְּגִלָּ֤ה הַזֹּאת֙ לֵאמֹ֔ר מַדּוּעַ֩ כָּתַ֨בְתָּ עָלֶ֜יהָ לֵאמֹ֗ר בֹּֽא־יָבֹ֤וא מֶֽלֶךְ־בָּבֶל֙ וְהִשְׁחִית֙ אֶת־הָאָ֣רֶץ הַזֹּ֔את וְהִשְׁבִּ֥ית מִמֶּ֖נָּה אָדָ֥ם וּבְהֵמָֽה׃ ס

ירמיה 36:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועל־יהויקים מלך־יהודה תאמר כה אמר יהוה אתה שרפת את־המגלה הזאת לאמר מדוע כתבת עליה לאמר בא־יבוא מלך־בבל והשחית את־הארץ הזאת והשבית ממנה אדם ובהמה׃ ס

Links
Jeremiah 36:29Jeremiah 36:29 Text AnalysisJeremiah 36:29 InterlinearJeremiah 36:29 MultilingualJeremiah 36:29 TSKJeremiah 36:29 Cross ReferencesJeremiah 36:29 Bible HubJeremiah 36:29 Biblia ParalelaJeremiah 36:29 Chinese BibleJeremiah 36:29 French BibleJeremiah 36:29 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 36:28
Top of Page
Top of Page