Jeremiah 36:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]ū-ḇā-ṯāוּבָאתָ֣Therefore goVerb
859 [e]’at-tāhאַתָּ֡הyouPro
7121 [e]wə-qā-rā-ṯāוְקָרָ֣אתָand readVerb
4039 [e]ḇam-mə-ḡil-lāhבַמְּגִלָּ֣הfrom the scrollNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
3789 [e]kā-ṯaḇ-tā-כָּתַֽבְתָּ־you have writtenVerb
6310 [e]mip-pîמִפִּי֩at my dictationNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֨יthe wordsNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הof the LORDNoun
241 [e]bə-’ā-zə-nêבְּאָזְנֵ֥יin the earsNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֛םof the peopleNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתhouseNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֣וֹםon the dayNoun
6685 [e]ṣō-wm;צ֑וֹםfastingNoun
1571 [e]wə-ḡamוְגַ֨םAnd also themAdv
241 [e]bə-’ā-zə-nêבְּאָזְנֵ֧יin the earsNoun
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֛הJudahNoun
935 [e]hab-bā-’îmהַבָּאִ֥יםthat comeVerb
5892 [e]mê-‘ā-rê-hemמֵעָרֵיהֶ֖םfrom their citiesNoun
7121 [e]tiq-rā-’êm.תִּקְרָאֵֽם׃you shall readVerb
Hebrew Texts
ירמיה 36:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבָאתָ֣ אַתָּ֡ה וְקָרָ֣אתָ בַמְּגִלָּ֣ה אֲשֶׁר־כָּתַֽבְתָּ־מִפִּי֩ אֶת־דִּבְרֵ֨י יְהוָ֜ה בְּאָזְנֵ֥י הָעָ֛ם בֵּ֥ית יְהוָ֖ה בְּיֹ֣ום צֹ֑ום וְגַ֨ם בְּאָזְנֵ֧י כָל־יְהוּדָ֛ה הַבָּאִ֥ים מֵעָרֵיהֶ֖ם תִּקְרָאֵֽם׃

ירמיה 36:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובאת אתה וקראת במגלה אשר־כתבת־מפי את־דברי יהוה באזני העם בית יהוה ביום צום וגם באזני כל־יהודה הבאים מעריהם תקראם׃

Links
Jeremiah 36:6Jeremiah 36:6 Text AnalysisJeremiah 36:6 InterlinearJeremiah 36:6 MultilingualJeremiah 36:6 TSKJeremiah 36:6 Cross ReferencesJeremiah 36:6 Bible HubJeremiah 36:6 Biblia ParalelaJeremiah 36:6 Chinese BibleJeremiah 36:6 French BibleJeremiah 36:6 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 36:5
Top of Page
Top of Page