Jeremiah 37:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3414 [e]wə-yir-mə-yā-hūוְיִרְמְיָ֕הוּNow JeremiahNoun
935 [e]בָּ֥אcame inVerb
3318 [e]wə-yō-ṣêוְיֹצֵ֖אand went outVerb
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֣וֹךְamongNoun
5971 [e]hā-‘ām;הָעָ֑םthe peopleNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־for they had notAdv
5414 [e]nā-ṯə-nūנָתְנ֥וּdo putVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֖וֹhimAcc
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתinto prisonNoun
  [hak-kə-lî[הַכְּלִיא -  
  ḵ]כ]him 
3628 [e](hak-kə-lū.(הַכְּלֽוּא׃into prisonNoun
  q)ק) -  
Hebrew Texts
ירמיה 37:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיִרְמְיָ֕הוּ בָּ֥א וְיֹצֵ֖א בְּתֹ֣וךְ הָעָ֑ם וְלֹֽא־נָתְנ֥וּ אֹתֹ֖ו בֵּ֥ית [הַכְּלִיא כ] (הַכְּלֽוּא׃ ק)

ירמיה 37:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירמיהו בא ויצא בתוך העם ולא־נתנו אתו בית [הכליא כ] (הכלוא׃ ק)

Links
Jeremiah 37:4Jeremiah 37:4 Text AnalysisJeremiah 37:4 InterlinearJeremiah 37:4 MultilingualJeremiah 37:4 TSKJeremiah 37:4 Cross ReferencesJeremiah 37:4 Bible HubJeremiah 37:4 Biblia ParalelaJeremiah 37:4 Chinese BibleJeremiah 37:4 French BibleJeremiah 37:4 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 37:3
Top of Page
Top of Page