Jeremiah 4:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֣ה ׀BeholdPrt
6051 [e]ka-‘ă-nā-nîmכַּעֲנָנִ֣יםas cloudsNoun
5927 [e]ya-‘ă-leh,יַעֲלֶ֗הhe shall come upVerb
5492 [e]wə-ḵas-sū-p̄āhוְכַסּוּפָה֙and [shall be] as a whirlwindNoun
4818 [e]mar-kə-ḇō-w-ṯāw,מַרְכְּבוֹתָ֔יוhis chariotsNoun
7043 [e]qal-lūקַלּ֥וּare swifterVerb
5404 [e]min-nə-šā-rîmמִנְּשָׁרִ֖יםthan eaglesNoun
5483 [e]sū-sāw;סוּסָ֑יוhis horsesNoun
188 [e]’ō-wא֥וֹיWoeInj
  lā-nūלָ֖נוּtoPrep
3588 [e]כִּ֥יforConj
7703 [e]šud-dā-ḏə-nū.שֻׁדָּֽדְנוּ׃we are spoiledVerb
Hebrew Texts
ירמיה 4:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנֵּ֣ה ׀ כַּעֲנָנִ֣ים יַעֲלֶ֗ה וְכַסּוּפָה֙ מַרְכְּבֹותָ֔יו קַלּ֥וּ מִנְּשָׁרִ֖ים סוּסָ֑יו אֹ֥וי לָ֖נוּ כִּ֥י שֻׁדָּֽדְנוּ׃

ירמיה 4:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנה ׀ כעננים יעלה וכסופה מרכבותיו קלו מנשרים סוסיו אוי לנו כי שדדנו׃

Links
Jeremiah 4:13Jeremiah 4:13 Text AnalysisJeremiah 4:13 InterlinearJeremiah 4:13 MultilingualJeremiah 4:13 TSKJeremiah 4:13 Cross ReferencesJeremiah 4:13 Bible HubJeremiah 4:13 Biblia ParalelaJeremiah 4:13 Chinese BibleJeremiah 4:13 French BibleJeremiah 4:13 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 4:12
Top of Page
Top of Page